fbpx

กรมอนามัย-กทม. ร่วมเปิดศูนย์พักคอยชุมชนพัฒนาบึงขวาง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดศูนย์พักคอยชุมชนพัฒนาบึงขวาง เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำ พร้อมแนะ 13 แนวทางการบริหารในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน