fbpx

ผ้าขิดลายลูกหวายภูมิปัญญาชาวยโสธร

ผ้าขิดของชาวจังหวัดยโสธรมีความโดดเด่น โดยเฉพาะลายยศสุนทรหรือลายลูกหวาย ลายประจำจังหวัดที่มีความละเอียดใช้ความประณีตในการทอ ซึ่งกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก สามารถทอผ้าลายลูกหวายได้อย่างงดงาม และนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด

ชาวยโสธรเผชิญปัญหาน้ำเน่าจากน้ำท่วมขังนาน 2 สัปดาห์

ชาวยโสธร เผชิญปัญหาน้ำเน่าจากน้ำท่วมขังนานกว่า 2 สัปดาห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อน

ชาวยโสธรไอเดียเจ๋ง นวดข้าวด้วยถังน้ำมัน

ชาวนายโสธรหลายครัวเรือนหันมานวดข้าวด้วยถังน้ำมันเก่า ขนาด 200 ลิตร ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น เพื่อทุ่นในการนวดข้าวนาปี ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับชาวนา