fbpx

ผลศึกษาประสิทธิภาพฉีดวัคซีนในบุคลากรการแพทย์ที่ติดเชื้อ ลดป่วยได้จริง

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ศึกษาประสิทธิผลการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากรที่ติดเชื้อ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบลดอาการป่วยได้จริง