fbpx

แห่พระกลางทุ่งกุลา ฉลองสอบเปรียญธรรมได้วัดเดียว 4 รูป

ชาวบ้านในหมู่บ้านกลางทุ่งกุลา จ.สุรินทร์ ฉลองพระในวัดประจำหมู่บ้าน สอบเปรียญธรรมบาลีได้มากถึง 4 รูป ซึ่งถือเป็นวัดชนบทหนึ่งเดียวใน จ.สุรินทร์ ที่เปิดสอนบาลี เพราะส่วนใหญ่มักจะเป็นสำนักเรียนวัดในเมือง