fbpx

พระบิดาแสดงอิทธิฤทธิ์ “ล่องหน” หลังศาลปล่อยตัว

“พระบิดา” เจ้าลัทธิประหลาด ล่องหน หลังได้ประกันตัว คาดไปอยู่กับลูกศิษย์ที่อุดรธานี ด้านป่าไม้แจ้งจับเอาผิดบุกรุกป่า