fbpx

รองโฆษกย้ำไม่ปิดกั้นวัคซีน

รัฐบาลไม่ผูกขาดจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้า ชี้ปัญหาหลักความต้องการทั่วโลกสูงกว่าการผลิตหลายเท่า อย.พร้อมออกใบอนุญาตหากเอกชนจัดหาวัคซีนได้ ควบคู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากวัคซีนทุกบริษัทยังเป็นรูปแบบฉุกเฉิน

15 องค์กรท่องเที่ยวภูเก็ต จี้รัฐเปิดทางซื้อวัคซีนโควิดได้เอง

15 องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้เอกชนและท้องถิ่นภูเก็ตสามารถจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้เองโดยเร็วที่สุด เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว