fbpx

สภาฯ ให้ ส.ส.ศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 66 เตรียมอภิปราย

“สมบูรณ์” เผยสภาฯ นัด ส.ส.รับเอกสารร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 66 วันนี้ ให้เวลาศึกษาและเตรียมอภิปราย พร้อมเผย “ชวน” นัดวิป 2 ฝ่ายหารือ เพื่อจัดสรรเวลา 26 พ.ค.