fbpx

แกมเบียขอศาลโลกไม่รับคำค้านของเมียนมาคดีล้างเผ่าพันธุ์

ประเทศแกมเบียกล่าววานนี้เรียกร้องให้ศาลโลกไม่ยอมรับคำคัดค้านของเมียนมาให้ยุติการสอบสวนในคดีที่เมียนมาถูกกล่าวหาว่ากระทำการที่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญา โดยระบุว่า แกมเบียไม่ได้เป็นตัวแทนของไคร

สภายุโรปผ่านมติให้อียูฟ้องศาลโลกหากจีนใช้ ก.ม.ความมั่นคงแห่งชาติกับฮ่องกง

รัฐสภายุโรปผ่านมติเรื่องอียูควรฟ้องจีนต่อศาลโลกหากจีนใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติกับฮ่องกง และขอให้อียูใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจห้ามปรามจีน

ชาวโรฮิงญาชื่นชมคำตัดสินศาลโลก สั่งรัฐบาลเมียนมาให้การคุ้มครอง

ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศ ชื่นชมคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก ที่มีคำสั่งให้รัฐบาลเมียนมาให้การคุ้มครอง เพื่อปกป้องชาวโรฮิงญาให้พ้นจากการถูกเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ศาลโลกสั่งเมียนมาดำเนินมาตรการเร่งด่วนคุ้มครองชาวโรฮิงญา

ศาลโลกมีคำสั่งให้เมียนมาดำเนินมาตรการเร่งด่วนคุ้มครองชาวโรฮิงญาจากการข่มเหงและความโหดร้าย รวมทั้งปกป้องหลักฐานที่กล่าวหาว่ามีการก่ออาชญากรรมกับชาวโรฮิงญาด้วย

ศาลโลกเตรียมตัดสินเรื่องการใช้มาตรการฉุกเฉินต่อเมียนมาในคดีโรฮิงญา

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเตรียมตัดสินคำร้องของแกมเบียที่ขอให้ออกมาตรการฉุกเฉินกับเมียนมา

ศาลโลกจะชี้ขาดเรื่องมาตรการฉุกเฉินโรฮิงญาสัปดาห์หน้า

รัฐบาลแกมเบียเผยว่า ศาลโลกจะมีคำชี้ขาดในวันที่ 23 มกราคมว่า จะต้องออกมาตรการฉุกเฉินกับเมียนมาเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาหรือไม่

ซูจี วอนศาลโลกยกฟ้องเมียนมา

นางอองซาน ซูจี มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา ร้องขอต่อศาลโลกให้ยกฟ้องเมียนมา จากข้อกล่าวหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาเมื่อ 2 ปีก่อน

แกมเบีย-ซู จีจะขึ้นศาลโลกอีกครั้งวันนี้แก้ต่างข้อโต้แย้งอีกฝ่าย

แกมเบีย ประเทศในแอฟริกาตะวันตกและนางออง ซาน ซู จี ผู้นำโดยพฤตินัยของเมียนมาจะขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์อีกครั้งในวันนี้

1 2