fbpx

โตเกียวจะรับรองคู่ชีวิตเพศเดียวกันตั้งแต่ พ.ย.นี้

โตเกียว 11 พ.ค.- กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นจะให้การรับรองความเป็นคู่ชีวิตของคนเพศเดียวกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากที่ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบในปัจจุบันแล้ว โฆษกทางการกรุงโตเกียวเผยว่า กรุงโตเกียวได้รวบรวมความคิดเห็นของสาธารณชนตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเห็นของคู่รักเพศเดียวกันที่ต้องการได้รับการยอมรับในฐานะคู่ชีวิต กรุงโตเกียวจะขอให้สมาชิกเห็นชอบการแก้ไขบทบัญญัติท้องถิ่นในเดือนมิถุนายน จากนั้นจะเปิดรับการยื่นคำขอความเป็นคู่ชีวิตเพศเดียวกันในเดือนตุลาคม และเริ่มออกใบรับรองให้ในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายบริการต่าง ๆ ให้แก่คู่ชีวิตเพศเดียวกัน จากปัจจุบันที่ให้เฉพาะคู่สมรสที่แต่งงานกัน เช่น การยื่นขอสิทธิเช่าห้องชุดของทางการ ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ หรือจี 7 (G7) ที่ไม่ยอมรับการครองคู่ของคนเพศเดียวกัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า “การแต่งงานควรเป็นความสมัครใจร่วมกันของทั้งสองเพศ” แต่หลายปีมานี้ท้องถิ่นญี่ปุ่นหลายแห่งได้เคลื่อนไหวเพื่อให้การรับรองความเป็นคู่ชีวิตของคนเพศเดียวกัน แม้ไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับการสมรสเพศเดียวกันก็ตาม เริ่มต้นจากเขตชิบูยะในกรุงโตเกียวที่ออกใบรับรองความเป็นคู่ชีวิตให้แก่คู่รักเพศเดียวกันในปี 2558 ด้านนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะของญี่ปุ่นแสดงท่าทีระมัดระวังต่อความเป็นไปได้ที่จะมีการแก้ไขกฎหมายระดับประเทศในเรื่องนี้.-สำนักข่าวไทย

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต

เปิดโอกาสคู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได้ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

เมืองไทยประกันชีวิตเจาะกลุ่ม“คู่ชีวิต”ทุกความรักทำประกันได้

เมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัวประกันชีวิตรูปแบบใหม่ เน้นกลุ่มคู่ชีวิต ไม่เจาะจงเรื่องเพศทำประกันได้ทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

รักแท้ คู่ชีวิตที่อยู่ดูแลกัน รักกันจนวันตาย

เปิดภาพสุดซึ้งของคุณตาคุณยายคู่หนึ่ง ที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจนวันตาย นอนจับมือกันเสียชีวิตในบ้านพัก