fbpx

เตรียมเยียวยาควายทะเลน้อยตายตัวละ 25,000 บาท

สถานการณ์ควายตายในพื้นที่ทะเลน้อยดีขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่นำอาหารเสริมและฟางข้าวอัดก้อนมาแจกจ่าย แก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งหญ้าในทะเลน้อย และเตรียมเยียวยาควายตายตัวละไม่เกิน 25,000 บาท

พัทลุงอากาศเปลี่ยน ควายทะเลน้อยลอยน้ำตาย

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ฝนตกบ่อยและแดดร้อนจัด ในพื้นที่ จ.พัทลุง ทำให้ควายน้ำทะเลน้อยลอยตายเกลื่อน เนื่องจากขาดหญ้า และสภาพน้ำในทุ่งหญ้าเปลี่ยน