fbpx

ขอคนไทยช่วยกันลดอุบัติเหตุในการทำงาน

เมืองทองธานี 30 มิ.ย.- นายกฯ เปิดงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34” ขอคนไทยช่วยลดอุบัติเหตุ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งสร้างค่านิยมที่ดี