fbpx

รัฐบาลฟิลิปปินส์ว่าอยู่ได้แม้สหรัฐลดความช่วยเหลือลง

นายเอร์เนสโต เปร์เนีย รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์กล่าวว่า ฟิลิปปินส์สามารถอยู่ได้ถึงแม้ได้รับความช่วยเหลือน้อยลงจากสหรัฐ

รัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์เผยกองทัพอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งสหรัฐ

รัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์กล่าวในงานเสวนาของสื่อต่างชาติว่า กองทัพฟิลิปปินส์สามารถบริหารจัดการเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากสหรัฐ