fbpx

มอบ “รางวัลครูถิรคุณ” ให้ “ครูต่าย” ครูผู้เสียสละ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดพิธีมอบ “รางวัลครูถิรคุณ” ให้ครูต่ายเป็นคนแรกของรางวัลนี้ “ตรีนุช” ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน บุคคลในวิชาชีพครู และผู้คนในสังคมได้อย่างดียิ่ง

เตรียมประกาศเกียรติคุณยกย่อง “ครูต่าย”

ก.ศึกษาธิการ เตรียมประกาศเกียรติคุณยกย่อง “ครูต่าย” วิ่งไปช่วยเด็กข้ามถนน เป็นเหตุให้ถูกรถชนเสียชีวิต ชี้เป็นครูผู้เสียสละด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู