fbpx

10 อุตสาหกรรมไทยส่งออกครึ่งหลังปีส่อแววฟื้นตัว

ส.อ.ท.ชี้แนวโน้ม 10 อุตสาหกรรมเด่นของไทยจะส่งออกครึ่งหลังปี 64 มีโอกาสฟื้นตัวได้ดี ย้ำมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน