fbpx

ผลตรวจอาหาร-น้ำจากอาศรม “พระบิดา” พบเชื้ออีโคไล-โคลิฟอร์ม-เชื้อรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มจากอาศรมฤาษีพระบิดาที่ จ.ชัยภูมิ พบหลายรายการไม่ได้มาตรฐาน ตรวจพบเชื้ออีโคไล โคลิฟอร์ม และเชื้อรา แนะเลี่ยงบริโภค เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและก่อให้เกิดโรคได้