fbpx

จากไร่สับปะรด สู่ข้าวคั่วยาหนัด

ชาวบ้านบ้านนากลาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกสับปะรด สร้างรายได้เสริม รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดด้วยการแปรรูปเป็นอาหารจานเด็ด