fbpx

สภาฯ พบข้าราชการชวเลข ติดโควิด เข้าทำงานใน 3 อนุฯ งบประมาณ

สภาฯ พบข้าราชการชวเลข ติดโควิด-19 เผยไทม์ไลน์ละเอียด มีคนเสี่ยงสัมผัส 16 คน พบเข้าทำงานใน 3 อนุฯ งบประมาณ