fbpx

เตรียมยกเลิกคำสั่งตั้ง ขรก.การเมือง สัปดาห์หน้า

โฆษกรัฐบาลยันนายกฯยังไม่ได้ลงนามตั้ง “อมร-ภูวิช” เป็นข้าราชการการเมืองตามที่ครม.มีมติให้แต่งตั้ง เหตุคุณสมบัติไม่ถูกต้อง เตรียมยกเลิกมติครม.สัปดาหหน้า

ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง

ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง ตั้ง มัลลิกา เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ ให้นิพิจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี และให้อลงกรณ์ นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์