fbpx

วัชระ ค้านขยายเวลาก่อสร้างรัฐสภา ครั้งที่ 5

“วัชระ” เชิญประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ชาติ ลงชื่อคัดค้านขยายเวลาสร้างรัฐสภาครั้งที่ 5 ระบุหากขยายเวลาจะสร้างความเสียหายให้กับราชการ