fbpx

กินอยู่ปลอดภัย : อาหารปลอดภัยต้องไม่ปนเปื้อน

รายงาน “กินอยู่ปลอดภัย” วันนี้คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ จะพาคุณผู้ชมไปทราบถึงสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจมองข้ามเพราะ “อาหารปลอดภัย” จากการปนเปื้อนสำคัญต่อสุขภาพ

กินอยู่ปลอดภัย : “มลพิษจากขยะทะเล”

ประเมินกันว่า ขยะทะเล จะเพิ่มขึ้นมาก วันนี้มีตัวอย่างการจัดการของชุมชนที่มุ่งเน้นการจัดการขยะ เพื่อร่วมลดปัญหาของโลก ติดตามกับคุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ ในรายงานพิเศษ”กินอยู่ปลอดภัย”

กินอยู่ปลอดภัย “เพราะลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุด”

ธุรกิจร้านอาหารปีนี้ คาดว่ายอดขายรวมจะหดตัวร้อยละ 8-10 ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี วันนี้รายงานพิเศษกินอยู่ปลอดภัย มีตัวอย่างของร้านที่ยังคงรักษายอดขายไว้ได้ ไปติดตามกับคุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์

หลักของการกินอยู่ปลอดภัย

รายงานพิเศษ “กินอยู่ปลอดภัย” วันนี้ คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ จะพาไปดูหลักของการกินอยู่ปลอดภัย ไม่นำเชื้อปนเปื้อนเข้าร่างกาย โรงงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาหารทั้งหมดต้องใช้หลัก FOOD SAFETY อย่างไร

กินอยู่ปลอดภัย : เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

รายงานพิเศษ “กินอยู่ปลอดภัย” วันนี้ คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ จะพาไปติดตาม การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารเดลิเวอรี่ที่ปลอดภัยไม่มีการส่งผ่านสารเคมีปนเปื้อน

กินอยู่ปลอดภัย : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค-สิ่งแวดล้อม หลังโควิด-19

รายงานพิเศษกินอยู่ปลอดภัย วันนี้ไปดูเรื่องของขยะพลาสติกจากธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เพิ่มขึ้น หากไม่บริหารจัดการ ขยะเหล่านี้จะกลายเป็นไมโครพลาสติก ย้อนกลับมาทำร้ายถึงตัวเรา

กินอยู่ปลอดภัย : Hygiene Street food หาบเร่

อาหารข้างทางของไทยเป็นมนต์สวรรค์ของนักชิม ช่วยดึงดูดการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้แก่ชุมชน จะชิม จะขายอย่างไรให้ปลอดภัย ติดตามจากรายงานพิเศษกินอยู่ปลอดภัย กับคุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์

กินอยู่ปลอดภัย : โควิด-19 ผลต่อโรดแมปเลิกใช้ 7 พลาสติก

รายงานพิเศษ “กินอยู่ปลอดภัย” วันนี้ คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ นำประเด็นสถานการณ์โควิด-19 กับผลกระทบต่อการบังคับใช้นโยบายเลิกใช้โฟมและพลาสติก มาให้รับทราบกัน

1 2