fbpx

แม่ค้าแคบหมูเผยปรับราคาจาก 400 เป็น 500 ยอมรับกำลังซื้อลดลง

ที่ตลาดเช้าวัดบ้านทอป่าตัน จ.เชียงใหม่ แม่ค้าขายแคบหมูหน้าตลาด เผยว่าราคาเนื้อหมูที่ปรับขึ้น ทำให้ร้านของตนปรับราคาจากเดิมขายกิโลกรัมละ 400 บาท ปรับเป็น 500 บาท แต่ลูกค้าก็ยังไม่หาย แต่ยอดซื้อมีลดลงบ้าง รวมถึงที่ร้านก็ลดปริมาณขายเพื่อไม่ให้สินค้าเหลือ