fbpx

พรุ่งนี้! วันชี้ชะตากัญชาไทย

“25 มกราคมนี้ วันชี้ชะตากัญชาไทย” แพทย์ทางเลือก-แผนปัจจุบัน ชี้ประชาชนต้องได้ประโยชน์จากกัญชา รัฐควรปลดล็อกออกจากยาเสพติด