fbpx

มุ่งยกระดับกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง 4.0

นายกฯ ชื่นชมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจชุมชน ยกระดับเป็นกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง 4.0

“อนุชา” ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน

“อนุชา” ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ย้ำสมาชิกฯ ตระหนักถึง Green Economy สอดคล้องนโยบาย BCG เทรนด์เศรษฐกิจโลกยุคใหม่

“อนุชา-สมศักดิ์” เปิดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ

“อนุชา-สมศักดิ์” ลงพื้นที่สุโขทัย เปิดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ ชื่นชมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ยกเป็นต้นแบบกองทุนประสบความสำเร็จ

เรื่องนี้มีคำถาม : ร้องเรียนตรวจสอบเงินกองทุกหมู่บ้านหาย 4 ล้าน

ชาวบ้านที่อยุธยา ทวงถามเงินกองทุนหมู่บ้านหายกว่า 4 ล้านบาท ทั้งที่ฝากเงินออม และส่งเงินคืนตามระเบียบ แต่ไม่มีเงินเข้าบัญชีนานถึง 20 ปี บางคนมีชื่อกู้เงินแต่เจ้าตัวไม่รู้เห็น วอนตรวจสอบ

ครม.เห็นชอบขยายสิทธิร้านค้าเข้าโครงการคนละครึ่ง

ครม. ขยายสิทธิ ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน /ชุมชนเมือง เข้าโครงการ คนละครึ่ง เห็นชอบ 2 โครงการเงินกู้ เพิ่มศักยภาพเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

“รมต.อนุชา” ยืนยันรัฐบาลหนุนเต็มที่กองทุนหมู่บ้านช่วยชุมชน

พังงา 2 พ.ย.- “อนุชา” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่ท้ายเหมือง จ.พังงา ชื่นชมการดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้าน ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือส่งเสริมต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชน วันนี้ (2 พ.ย.63) เวลา 13.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านในไร่ ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิปัญญาของตนเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก โอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายแก่ผู้ขับเคลื่อนและดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีกว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับกองทุนหมู่บ้านในการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ในส่วนของการดำเนินงานนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและคนในพื้นที่เป็นหลัก โดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายอนุชา กล่าวต่อไปว่า หมู่บ้านและชุมชนมีความหลายหลายในอาชีพ วิถีชีวิต และภูมิประเทศ ขอให้นำศักยภาพอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมกล่าวชื่นชมการดำเนินกองทุนหมู่บ้านฯ […]

“อนุชา” พร้อมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กรุงเทพฯ 28 ก.ย.-“อนุชา” มอบนโยบายสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน พร้อมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลักดันตลาดเกษตร สู้โลกยุคดิจิทัล พอใจภาพรวมกองทุนหมู่บ้านหนี้เสียน้อยมาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงนโยบายกองทุนหมู่บ้าน คือ การให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ประกอบกับความต้องการให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงให้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือว่าที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ แต่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และทำให้กองทุนหมู่บ้านประสบความสำเร็จเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเมื่อดูจากโครงสร้างที่ประชาชนได้กู้ยืมเงินเกือบร้อยละ 80 กู้เงินไปเพื่อการเกษตร แสดงให้เห็นว่ากว่า 70,000 หมู่บ้านพึ่งพาภาคการเกษตร แสดงว่าคนไทยเกือบทั้งประเทศยังพึ่งพารายได้จากภาคการเกษตร หากภาคการเกษตรไม่มีรายได้ ย่อมส่งผลกระทบถึงกำลังซื้อของประเทศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำมาประมวลข้อมูลในการที่จะส่งต่อไปถึงภาครัฐ เพื่อให้รัฐเข้ามาดูแลเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดกำลังซื้อของคนทั้งประเทศ ส่วนหนี้กองทุนหมู่บ้านที่ยังคงติดค้างอยู่ นายอนุชา กล่าวว่า ปัจจุบัน กองทุนหมู่บ้านยังเป็นไปตามวิถีทางของกองทุนหมู่บ้าน ประชาชนยังคงพยายามหาเงินมาใช้หนี้ และหนึ้เสียของกองทุนหมู่บ้านก็ยังคงมีจำนวนน้อยมาก “วันนี้ปัญหาในเรื่องเงินหมุนเวียนของกองทุนหมู่บ้านไม่ได้มีปัญหา แต่สิ่งที่ต้องดูแล คือ ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ดูแลให้พวกเขาสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น และพร้อมที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้วยการลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาในเรื่องธุรกิจการค้าในโลกยุคดิจิทัลและยุคออนไลน์ ด้วยการสร้างแพลทฟอร์มดี ๆ มาใช้ในการค้าขายในตลาดดิจิทัลเพื่อการค้าขาย และเป็นการต่อยอดในการสร้างรายได้จากตลาดที่อยู่ในมือถือ” […]

อนุชา มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

“อนุชา นาคาศัย” มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หวังให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นกลไกสนองนโยบายรัฐบาล สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

“ลำไย” กระทบหนักจากพิษโควิด-19

เชียงใหม่ 18 ก.ค. – สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ หนุนสมาชิกกองทุนทั่วประเทศช่วยซื้อลำไยเชียงใหม่เริ่มล้นตลาด จากปัญหา โควิด-19 ส่งออกจีนไม่ได้

1 2 3 4