fbpx

เสนอจัดงานแสดงสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบฯ 17 มิ.ย.- สมาคมการแสดงสินค้าไทย ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เสนอจัดงานแสดงสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจจากโควิด-19 ตั้งเป้า ต.ค.64 เม็ดเงินหมุนเวียน 1 หมื่นล้านบาท