fbpx

กลุ่มนักเรียนไทรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

3 แกนนำกลุ่มนักเรียนไท เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ สน.ลุมพินี ขณะที่มวลชนยังคงปักหลักให้กำลังใจหน้า สน.