fbpx

การบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน

ฤดูฝนนี้ รมว.เกษตรฯ กำชับให้กรมชลประทาน จัดสรรน้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึง พร้อมกับตั้งเป้าหมายให้เก็บกักน้ำไว้ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำ ขณะที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยด้วย เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย โดยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ไทย 1-2 ลูก

กรมชลฯ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ถึง 25 พ.ค. นี้

กรมชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อย่างใกล้ชิด หลังกรมอุตุฯ เตือนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

กรมชลฯ พร้อมทำตามกฎหมายกรณีก่อสร้างแก้มลิงเกาะพระทอง

กรมชลประทาน ระบุ จ.พังงา เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ชี้ว่า โครงการก่อสร้างแก้มลิงเกาะพระทองบุกรุกป่าชายเลน และกรมชลฯ จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน ยืนยันพร้อมดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“กรมทะเล” จับ “กรมชลฯ” รุกป่าชายเลนก่อสร้างแก้มลิงเก็บน้ำ

“กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” แจ้งจับ “กรมชลประทาน” บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนและเขตป่าไม้ถาวรสร้างแก้มลิงเกาะพระทอง ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา “วราวุธ” ระบุเป็นรู้สึกตกใจและเศร้าใจ เตือนทุกหน่วยงานใช้ป่าชายเลนอย่าทำข้ามขั้นตอนกฎหมาย

กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำสู่เจ้าพระยา

อธิบดีกรมชลประทานระบุ ปรับเพิ่มการระบายน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับการใช้น้ำและสภาพน้ำ ยืนยันยังควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา บางปะกง และท่าจีนได้ตั้งแต่เริ่มฤดูแล้งจนถึงปัจจุบัน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้กับการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ และสภาพน้ำในพื้นที่ โดยช่วงวันที่ 11 – 14 เม.ย. ปรับการระบายจากเขื่อนภูมิพลเป็นวันละ 14 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ระบายวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนระบายวันละ 6.91 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในช่วงวันที่ 10 – 18 เม.ย.65 ระบายวันละ 5.18 ล้าน ลบ.ม. โดยควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. ต่อวินาที ส่วนระดับน้ำน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า +14.50 ถึง +15.50 ม.รทก. ทั้งนี้การควบคุมน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ระดับดังกล่าวทำให้สามารถรับน้ำเข้าเข้าพื้นที่ผ่านคลองทั้ง 5 คลอง ประกอบด้วย ปตร.มโนรมย์ ปตร.มหาราช ปตร.มะขาม-อู่ทอง ปตร.พลเทพ และบรมธาตุเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้จะพิจารณาการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง-เจ้าพระยา โดยการระบายน้ำหรือการสูบผ่านทาง ปตร.สิงหนาท 2 ในอัตราไม่ต่ำกว่า 18 ลบ.ม./วินาที ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในช่วงวันที่ 11 – 17 เม.ย.65 ระบายในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที

ทั้งนี้การระบายน้ำตามแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการควบคุมความเค็มที่วางไว้ทำให้ในฤดูแล้งนี้ ไม่มีปัญหาความเค็มรุกทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีจุดเฝ้าระวังสำคัญคือที่สถานีสูบน้ำสำแล จ. ปทุมธานีซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับในลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งสามารถสูบน้ำไปใช้ผลิตประปาได้โดยไม่มีปัญหา ส่วนลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยไม้แหล่งใหญ่ ค่าความเค็มไม่เกินเกณฑ์น้ำทำการเกษตร

สำหรับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงรอบต่อไป กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือและกองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกาศเตือนว่า จะเป็นช่วงวันที่ 4-6 พ.ค. และ 19-21 พ.ค. ซึ่งกรมชลประทานจะเฝ้าระวังค่าความเค็มและบริหารจัดน้ำโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำ.-สำนักข่าวไทย

กรมชลประทานสั่งเตรียมรับน้ำปี 65 ฝนมาก

อธิบดีกรมชลประทานสั่งโครงการชลประทานทั่วประเทศดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝนที่จะถึงในอีก 1 เดือน โดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ปีนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยคล้ายคลึงปี 52 ประกอบกับมีปรากฏการณ์ลานีญา จึงเน้นย้ำอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินกว่า 80% เฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม

เดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย จ. นครศรีธรรมราช

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งกรมชลประทานจัดทำแผนพัฒนาคลองท่าดีซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำจากเทือกเขาหลวง โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรเทาอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช อธิบดีกรมชลประทานระบุ ได้ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งจนพังเสียหาย พร้อมเตรียมพัฒนาคลองท่าดีตลอดสายให้สามารถรับน้ำและระบายน้ำได้มากกว่าเดิม

เตรียมทำ “ลิ่มกระแทกความเค็ม” ช่วงน้ำหนุน 28 มี.ค. – 3 เม.ย. นี้

อธิบดีกรมชลประทานเผย จะทำ “ลิ่มกระแทกความเค็ม” ผลักดันน้ำเค็มช่วงน้ำทะเลหนุนสูง 28 มี.ค. – 3 เม.ย. นี้ เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและบางปะกง

เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากพื้นที่เสี่ยง 12 จังหวัด

อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังน้ำหลากเนื่องจากมีฝนตกหนักจากพายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวเบงกอล ด้านกอนช. แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง 12 จังหวัดระหว่าง 21-24 มี.ค. นี้ 

เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนและฝนหนักภาคใต้ตอนบน 6-8 มี.ค.นี้

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนจะเกิดพายุฤดูร้อน 6-8 มี.ค. นี้ ส่วนผู้อำนวยการสสนง ระบุ พายุฤดูร้อนปีนี้เกิดเร็วตั้งแต่ต้นฤดูร้อน พร้อมเตือนอาจมีลมกระโชกแรงทำให้สิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงเสียหายจนเกิดอันตรายได้ ด้านอธิบดีกรมชลประทานระบุ สั่งรับมือฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นจากพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมซ้ำอีก

“เฉลิมชัย” สั่งด่วนให้กรมชลฯ เร่งระบายน้ำ 3 จังหวัดชายแดนใต้

อธิบดีกรมชลประทาน ระบุเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ต่างๆ ในภาคใต้อย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของ รมว.เกษตรฯ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนประตูระบายน้ำมูโนะ จ.นราธิวาส ที่น้ำไหลล้นตลิ่งข้ามพนังกั้นน้ำประตูระบายน้ำ เจ้าหน้าที่นำบิ๊กแบ็กมากั้นชะลอน้ำ พร้อมทำทำนบดิน จนสามารถควบคุมการไหลของน้ำให้ผ่านประตูระบายน้ำได้แล้ว

กรมชลฯ สั่งเตรียมรับฝนตกหนักใต้ตอนล่าง

อธิบดีกรมชลประทานสั่งโครงการชลประทานภาคใต้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฝนตกหนักจนถึง 26 ก.พ. นี้

1 2 3 26