fbpx

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนอันตรายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน ลมกระโชกแรง

PEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน ลมกระโชกแรง จึงออกประกาศเตือนเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน หรือ โทร. 1129