fbpx

เร่งปรับปรุงกม.เพิ่มโอกาสผู้สูงอายุทำงาน

กมธ.แรงงาน วุฒิสภาจัดสัมนาผู้สูงอายุกับงานที่มีคุณค่าในยุค covid-19 เร่งปรับปรุงกฎหมาย / กฎระเบียบให้ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพเข้าถึงการทำงาน

นศ.มธ ร้อง กมธ.แรงงานฯ หวั่นถูกเลือกปฏิบัติ

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.บุกสภาร้อง กมธ.แรงงาน สอบคณบดีปมแชทหลุด ส่อไม่รับนักศึกษาเห็นต่างการเมืองฝึกงาน