fbpx

กรธ. เตรียมเผยแพร่เนื้อหาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเผย จัดทำร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเสร็จสิ้นแล้ว มี 124 มาตรา เตรียมแถลงเนื้อหาอีกครั้ง

สมชัยแนะกรธ.ทบทวนกฎหมายลูกว่าด้วยกกต.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ขอให้กรธ.พิจารณาเรื่องคุณสมบัติกรรมการองค์กรอิสระ ให้ชัดเจน และบังคับใช้กฎเกณฑ์ให้เป็นธรรม

ศุภชัย ยันให้ความเป็นธรรมกับ ธีรวัฒน์ พร้อมเปิดโอกาสให้แก้ต่าง

ประธาน กกต. ยินยันยกร่างกฎหมายลูกตามร่างรธน.ที่ผ่านประชามติ ขณะที่กรธ. เชิญ กกต.ร่วมชี้แจงในวันสัมมนารับฟังความเห็นจัดทำกฎหมายลูก 28 ก.ย.นี้

อภิสิทธิ์หนุนโทษหนักคนทุจริตเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ ไม่ขัดตัดสิทธิคนทุจริตเลือกตั้งตลอดชีวิต ระบุต้องรัดกุม รวดเร็ว ป้องกันการกลั่นแกล้ง ชี้ต้องยึดรธน.เป็นหลักในการจัดทำกฎหมายลูก

องอาจ เชื่อไม่มีใครขัดข้อง หากข้อเสนอจัดทำกฎหมายลูกเป็นไปเพื่อประโยชน์ชาติ

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้อง ให้ข้อเสนอกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

สปท.เตรียมถกกฎหมายลูก 2 ฉบับ

รองประธาน สปท.มั่นใจคำถามพ่วงไร้ปัญหา หากยึดความจริงและเจตนารมณ์ของประชามติ เตรียมส่งคำชี้แจงต่อศาล รธน.12 ก.ย.นี้ เผย สปท.เตรียมถกกฎหมายลูก 2 ฉบับ

กรธ.เปิดรับข้อเสนอแนะการยกร่างกฎหมายลูก

โฆษก กรธ. ระบุ กรธ.เปิดรับข้อเสนอแนะการยกร่างกฎหมายลูกจากทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เตรียมจัดสัมมนารับฟังความเห็น

1 6 7 8 9