fbpx

ยอดจดทะเบียนตั้งนิติตั้งใหม่ยังขึ้นอยู่แม้อยู่ในช่วงโควิด

นนทบุรี 27 ก.ย.-ยอดจดทะเบียนนิติบุลคลตั้งใหม่เดือนสิงหาคม 64 ยังเป็นบวกแม้อยู่ในช่วงผลกระทบโควิดโดยหลายธุรกิจเชื่อมาตรการระดมฉีดวัคซีนจะทำให้ภาคธุรกิจกลับมาดีขึ้นส่งผลให้ยอดจดทั้งปีพุ่งมากขึ้นถึง 70,000 ราย


นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงยอด การจดทะเบียนจัดนิติบุคคลทั่วประเทศตั้งใหม่ในเดือนสิงหาคม2564 มีจำนวน 5,553 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.3 ซึ่งมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 11,833.29 ล้านบาทโดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 656 ราย คิดเป็นร้อยละ  12 รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 237 ราย คิดเป็นร้อยละ  4 และอันดับ 3 คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร จำนวน 203 ราย คิดเป็นร้อยละ

ทั้งนี้ ส่งผลให้ยอดรวมจุดทะเบียนตั้งใหม่ ในช่วง 8 เดือน ปี 64 ตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 64 รวมทั้งสิ้น 52,236 ราย ขณะที่ยอดธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนสิงหาคม 2564 มีจำนวน 1,176 รายเพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12 มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 4,832.30 ล้านบาท ถือว่าสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 


อย่างไรก็ตาม ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ  9 รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 68 ราย คิดเป็น ร้อยละ 6 และธุรกิจการให้คำปรึษาด้านบริหารจัดการ จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ  3 ส่งผลยอดธุรกิจเลิกกิจการในช่วง 8 เดือนปี 64 ตั้งแต่มกราคมสิงหาคม 64 มียอดทั้งสิ้น 7,246 รายส่งผลให้ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ เดือนสิงหาคม 2564 ทั่วประเทศ มีจำนวน 807,531 ราย  มูลค่าทุน 19.31 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 197,063 ราย  คิดเป็นร้อยละ  24.40 บริษัทจำกัด จำนวน 609,161 ราย คิดเป็นร้อยละ  75.43 และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,307 ราย คิดเป็นร้อยละ  0.16เป็นต้น

ทั้งนี้กรมฯได้วิเคราะห์การจดทะเบียนธุรกิจประจาเดือนสิงหาคม 2564การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเดือนสิงหาคม 2564 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จานวน 5,553 ราย ลดลงร้อยละ  2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (กรกฎาคม 2564) และเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน (สิงหาคม 2563) ในขณะที่การจดทะเบียนเลิกธุรกิจในเดือนสิงหาคมมีจานวน 1,176 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (กรกฎาคม 2564) และลดลงร้อยละ  12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

(สิงหาคม 2563) การเปลี่ยนแปลงของการจดทะเบียนธุรกิจในเดือนสิงหาคม 2564 นั้นมีผลมาจากมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดที่ยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ยังอยู่ใน ระดับสูง อีกทั้งการจากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การงดรับประทานอาหารในร้านอาหาร และมาตรการ ล็อคดาวน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564เมื่อพิจารณาการลดลงของจานวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเดือนสิงหาคม 2564 เทียบกับ เดือนก่อนหน้า (กรกฎาคม 2564) พบว่าการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในแต่ละภาคธุรกิจนั้น มีแนวโน้ม ลดลงในกลุ่มธุรกิจบางประเภท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีจานวนการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้าโดยแนวโน้มที่ลดลงดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ 40 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ  4


นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ถือเป็น ประเด็นสาคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการชะลอตัวเพื่อติดตามสถานการณอ์ยู่ในขณะนี้แต่การผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และจำนวน ผู้ได้รับวัคซีนในประเทศที่เพียงพอ จะเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นที่ดีในช่วงครึ่งปีหลัง รวมทั้งการฟื้นตัวของ การส่งออก และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นปัจจัยเสริมที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นกรมฯยังมั่นว่าในช่วงเวลาที่เหลือยอดการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ทั่วประเทศในปีนี้โอกาสยอดจะอยู่ที่ 65,000-70,000 รายได้แน่นอน.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นายกฯ โพสต์แจ้งเพิ่มประเทศเข้าไทยไม่ต้องกักตัวเป็น 46 ประเทศ

นายกฯ โพสต์เฟซบุ๊ก เพิ่มประเทศเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวเป็น 46 ประเทศ กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจอื่นๆ

จับมือยิงอดีต ผจก.แบงก์ 14 นัด เสียชีวิต

รวบมือยิงอดีตผู้จัดการธนาคารเสียชีวิต พบเป็นเพื่อนบ้านวัย 70 ปี ส่วนสาเหตุเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเคยมีปัญหาและโต้เถียงกันมาตลอด จึงก่อเหตุเพราะความแค้น

ข่าวแนะนำ

ชาวเกาะเกร็ดอ่วม น้ำท่วมขัง แม่ค้าต้องลุยน้ำขายของ

ที่หมู่ 5 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตอนนี้มีน้ำท่วมขังพื้นที่สูง 30-50 ซม. ต้องใช้เรือสัญจร ส่วนแม่ค้าพ่อค้าต้องเข็นของขายลุยน้ำที่ท่วมสูงด้วยความยากลำบาก

ปรับระบายน้ำช่วย 15 จังหวัดอุทกภัย จับตาพายุ “หมาเหล่า”

จับตาพายุ “หมาเหล่า” และน้ำทะเลหนุน หวั่นกระทบแม่น้ำสายหลัก สั่ง สทนช.ปรับการระบายน้ำช่วย 15 จังหวัดอุทกภัย

กทม. เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นช่วง 23 – 30 ต.ค.

น้ำเหนือไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลี่ย 3,252 ลบ.ม./วินาที ยังไม่ส่งผลกระทบ กทม. เฝ้าระวังต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 23 – 30 ต.ค.64 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนอง-ตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบนฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักบางแห่ง ขณะที่ กทม.-ปริมณฑล วันนี้ตกร้อยละ 10