fbpx

ปรับหลักสูตร e-Learning ให้ทันเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจยุคโควิด-19

นนทบุรี 16 ก.ค.-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับหลักสูตรสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้ทันสมัย สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 เน้นบริหารทักษะเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ การคิดเชิงวิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการบริหารธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มยอดขาย ผู้ประกอบการยุคโควิดต้องสู้ ต้องพัฒนาความรู้ให้เพิ่มพูนทันสมัยเสมอ ย้ำเรียนฟรี 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเรียนได้ทาง dbdacademy.dbd.go.th


นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการความรู้ของผู้ประกอบการตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงมืออาชีพ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้ามาเสริมสร้างองค์ความรู้ฯ ผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วกว่า 7 หมื่นราย โดยเฉพาะปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ประกอบการและประชาชนสมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรต่างๆ กว่า 2 หมื่นราย และในปี 2564 นี้ (1 ม.ค. – มิ.ย.) มีผู้สมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรแล้วกว่า 10,000 ราย

ทั้งนี้ ล่าสุด กรมฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ให้สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 ที่ไม่ใช่เพียงแต่การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการบริหารทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจ การใช้ศาสตร์ความคิดเชิงวิเคราะห์เข้ามาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ผู้ประกอบการขาดไป รวมทั้ง การนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้ กรมฯ ได้เพิ่มจำนวนหลักสูตรและรายวิชาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรและรายวิชาที่สนใจ/เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจ หรือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทราบถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจทำให้เกิดการจัดระเบียบทางความคิดและมีทิศทาง/แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจที่ชัดเจน


 อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้พัฒนาและเพิ่มเติมหลักสูตร/รายวิชาใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 หัวข้อวิชา ประกอบด้วย 1.การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ 2.ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ 3.จากร้านธรรมดามาเป็นสมาร์ทโชวห่วย 4.รอบรู้หลักประกัน รู้ทันธุรกิจ 5.Startup for SME 6.รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี 7.มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8.การตลาดด้าน e-Commerce 9.การตลาดในยุคดิจิทัล 10.การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ โดยผู้เรียนต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหารายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ประเมินผลการเรียนทั้งก่อน-หลัง เพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรการเรียนจบรายวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะหัวข้อวิชาที่ 6.รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี และ 7.มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีสามารถยื่นนับชั่วโมง CPD ได้

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญวิทยากรและกูรูที่มีความรู้เฉพาะด้านรายวิชานั้นๆ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แบบเต็มอิ่มจุใจ โดยไม่มีการกั๊กความรู้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้รายวิชานั้นไปเต็มๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ประกอบการยุคโควิด-19 จำเป็นต้องปรับตัว และไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการนำไปพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สมัครเข้าเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) กับกรมฯ ทาง http://dbdacademy.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา หลังเรียนจบยังได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5962 สอบถามเรื่องการนับชั่วโมง CPD โทร 0 2547 4408 และ www.dbd.go.th  ได้.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

นายกฯ ยินดี ‘เทนนิส’ คว้าทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทย

นายกรัฐมนตรี ยินดี ‘เทนนิส พาณิภัค’ คว้าทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทย ชี้เป็นรางวัลแห่งความมุมานะ เชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยถึงวันที่ 8 ส.ค.นี้

เผาร่างพยาบาลด่านหน้า ติดโควิด-19

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างพยาบาลสาวที่ติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ สู่พิธีฌาปนกิจที่วัดบางม่วง จ.นนทบุรี ซึ่งมีญาติและเพื่อนเดินทางมาร่วมพิธีหลายคน

ศบค. รายงานพบ 6 คลัสเตอร์ใหม่ 5 จังหวัด

ศบค.รายงานป่วยใหม่ 14,260 ราย สะสม 481,967 ราย ตายอีก 119 ราย พบ 6 คลัสเตอร์ใหม่ 5 จังหวัด มีโรงงานและโรงเรียน ขณะที่ฉีดวัคซีนแล้ว 15.7 ล้านโดส