fbpx

ยอดขอ Form E ค้าผ่านแดนไทย-จีน ไตรมาส1 พุ่งเกือบร้อยละ 20

นนทบุรี 18 มิ.ย.-พาณิชย์เผยผลไม้ไทยเนื้อหอม ส่งออกตลาดจีนขึ้นดันยอดขอ Form E และการค้าผ่านแดนไทย-จีน ไตรมาสแรกพุ่งเกือบร้อยละ 20 แม้ว่าการระบาดของโรค COVID-19 ยังน่าเป็นห่วง พร้อมนำระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) มาอำนวยความสะดวกทางการค้า เริ่ม 1 ก.ค. 64 นี้


นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งผลไม้ ซึ่งในแต่ละปีผลผลิตภาคการเกษตรที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณเพิ่มขึ้น และผลไม้ไทยเป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีน จากสถิติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม – เมษายน) กรมฯ ออกหนังสือรับรองฯ Form E ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) จำนวน 80,368 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 232,018 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E สำหรับการส่งออกสินค้าผลไม้ จำนวน 30,431 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 46,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 42,887 ล้านบาท โดยผลไม้ที่มีการส่งออกสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ทุเรียนสด ร้อยละ 46.02  2.ลำไย ร้อยละ 27.09 และ 3.มะพร้าว ร้อยละ 16.38 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผลไม้ที่ส่งออกส่วนใหญ่นั้น มาจากสวนผลไม้หรือโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งจากกรมวิชาการเกษตร (กวก.) และสำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) ทำให้ลูกค้าต่างประเทศมั่นใจว่า ผลไม้จากไทยมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) และการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (DOA) จากภาครัฐ

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม – เมษายน) สถิติการค้าผ่านแดนไทย-จีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่ารวม 102,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 66,303 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 51,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.53 และมูลค่าการนำเข้า 50,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.68 โดยไทยยังคงได้ดุลทางการค้าต่อเนื่องที่ 1,316 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ของผู้ประกอบการในช่วงฤดูกาลผลไม้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย


อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 3 ของไทย กรมฯ ยังคงให้บริการได้ตามปกติและได้ใช้ระบบออนไลน์มาปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่สามารถอนุมัติงานผ่านระบบด้วยการ Work From Home เน้นการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ และยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการด้วยการเดินหน้ายกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่องที่มุ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการนำระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) มาให้บริการออกหนังสือรับรองฯ เนื่องจากระบบ ESS ช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดการสัมผัสเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องมีการประทับตราและลงนามด้วยมือ เพราะระบบ ESS จะนำลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของกรมฯ มาพิมพ์บนหนังสือรับรองฯ โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถลดเวลาในการขอรับบริการเหลือเพียง 10 นาที/ฉบับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ กรมฯ จะให้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form E ด้วยระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) เฉพาะการส่งออกไปปลายทางประเทศจีน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อส่งตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจ และตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ Registration Database ของกรมฯ (http://reg-users.dft.go.th) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom หัวข้อ “กรอกฟอร์ม E ด้วยระบบ ESS อย่างไรให้ถูกต้อง” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ ปรากฏว่าได้รับความสนใจและได้รับความพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก เพราะผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบถามประเด็นข้อสงสัยจากวิทยากรได้โดยตรง.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

“น้องเทนนิส” ขอมอบเหรียญทองให้คนไทยทุกคน ดีใจทำความฝันสำเร็จ

“น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ฮีโร่เหรียญทองเทควันโด โตเกียวเกมส์ 2020 ปลาบปลื้มที่ได้รับแจกันดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอมอบเหรียญทองให้คนไทยทุกคน ดีใจทำความฝันสำเร็จ

จ.ตาก ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม อ.แม่ระมาด

จ.ตาก ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม อ.แม่ระมาด ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว ข้าวของจมน้ำเสียหาย ทหารพรานและฝ่ายปกครองต้องนำกำลังช่วยอพยพประชาชน รวมทั้งทรัพย์สินหนีน้ำโกลาหล

นายกฯ กำชับทุกส่วนบูรณาการฉีดวัคซีนให้ ปชช.รวดเร็วและทั่วถึง

นายกฯ ให้นโยบายทุกส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

“น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ ถึงภูเก็ต

“น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2020 เดินทางถึงภูเก็ต ร่วมโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” 14 วัน เบื้องต้นคาดมีเงินสนับสนุนรวมกว่า 30 ล้าน