fbpx

รถไฟฟ้า MRT จัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสารสุดคุ้ม!

กรุงเทพฯ 1 ก.พ. – รถไฟฟ้า MRT ออกโปรโมชั่นค่าโดยสารทางรถไฟฟ้านำร่องสายสีม่วง เริ่มวันนี้ และสายสีน้ำเงิน เริ่ม 1 มี.ค.64 โดยผู้โดยสารสามารถเดินทางในราคาประหยัด เพียงเลือกแบบโปรโมชั่นให้เหมาะกับลักษณะการเดินทางของตนเอง และยิ่งเดินทางมากยิ่งลดมาก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร 30 วัน เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และ MRT สายสีน้ำเงิน ได้ไม่จำกัดระยะทางในราคาประหยัด ซึ่งผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร MRT PLUS และ MRT ประเภทบัตรบุคคลทั่วไป บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถเลือกเติมเที่ยวโดยสารได้ตามความต้องการ ทั้งแบบเดินทางในรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (PL Adult Pass) เดินทางในรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (BL Adult Pass) หรือเดินทางข้ามทั้ง 2 สาย (ML Adult Pass) ประกอบด้วย

• PL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีม่วง สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2564


– 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว

– 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว

– 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว


– 50 เที่ยว ราคา 1,100 บาท เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว

– 60 เที่ยว ราคา 1,200 บาท เฉลี่ย 20 บาท/เที่ยว (**ใช้เดินทางได้นานถึง 60 วัน**)

(จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)

• BL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีน้ำเงิน สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2564

– 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว

– 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว

– 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว

– 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว

(จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)

• ML Adult Pass ใช้เดินทางข้ามสายระหว่าง MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2564

– 15 เที่ยว ราคา 810 บาท เฉลี่ย 54 บาท/เที่ยว

– 25 เที่ยว ราคา 1,300 บาท เฉลี่ย 52 บาท/เที่ยว

– 40 เที่ยว ราคา 2,000 บาท เฉลี่ย 50 บาท/เที่ยว

– 50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท เฉลี่ย 45 บาท/เที่ยว

(จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 70 บาท)

ทั้งนี้ โปรโมชั่นเที่ยวโดยสารมีกำหนดการใช้งานภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อเที่ยวโดยสาร หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก (ยกเว้น PL Adult Pass 60 เที่ยว 60 วัน จะสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก) นอกจากนี้ โปรโมชั่นเที่ยวโดยสารไม่สามารถคืนเงินได้ สำหรับบัตรนักเรียน นักศึกษายังคงได้รับส่วนลด 10% เด็กและผู้สูงอายุได้รับส่วนลด 50% ทุกเที่ยวเดินทางเช่นเดิม

สำหรับข้อสงสัยว่า ผู้โดยสารจะเลือก Package ไหนดีถึงจะเหมาะสมและคุ้มค่ากับตัวเองมากที่สุด  ให้วิธีพิจารณาว่าปกติแล้วเราเดินทางในรถไฟฟ้าสายไหนเป็นประจำ เดินทางบ่อยแค่ไหน และเฉลี่ยค่าโดยสารแต่ละเที่ยวอยู่ที่จำนวนเท่าใด เพื่อนำไปเปรียบเทียบเลือก Package เที่ยวโดยสาร ที่เหมาะสมและคุ้มค่ามาก

BL Adult Pass

เหมาะกับผู้โดยสารที่เดินทางเฉพาะสายสีน้ำเงิน หรือเดินทางในสายสีน้ำเงินเป็นประจำ ในหนึ่งเดือนเดินทางตั้งแต่ 15 ครั้งขึ้นไป และเฉลี่ยค่าโดยสารมากกว่า 30 บาท/เที่ยว ขอแนะนำให้ซื้อ Package เที่ยวโดยสาร แบบ BL Adult Pass แบบ 15 เที่ยวซึ่งเฉลี่ยแล้วค่าโดยสารต่อเที่ยวจะอยู่ที่ 30 บาท/เที่ยว กรณีที่เดินทางบ่อยกว่า 15 ครั้ง/เดือน ก็สามารถเลือกซื้อ Package เที่ยวโดยสารให้เหมาะกับที่เราเดินทางได้

โดย Package สูงสุดจำนวน 50 เที่ยว เฉลี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ 25 บาท/เที่ยว ปัจจุบันอัตราค่าโดยสารสูงสุดสายสีน้ำเงินสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ที่ 42 บาท

PL Adult Pass

เหมาะกับผู้โดยสารที่เดินทางเฉพาะสายสีม่วง หรือเดินทางในสายสีม่วงเป็นประจำ ในหนึ่งเดือนเดินทางตั้งแต่ 15 ครั้งขึ้นไป และเฉลี่ยค่าโดยสารมากกว่า 30 บาท/เที่ยว ขอแนะนำให้ซื้อ Package เที่ยวโดยสาร

แบบ PL Adult Pass แบบ 15 เที่ยวซึ่งเฉลี่ยแล้วค่าโดยสารต่อเที่ยวจะอยู่ที่ 30 บาท/เที่ยว กรณีที่เดินทางบ่อยกว่า 15 ครั้ง/เดือน ก็สามารถเลือกซื้อ Package เที่ยวโดยสารให้เหมาะกับที่เราเดินทางได้

โดย Package สูงสุดจำนวน 60 เที่ยว เฉลี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ 20 บาท/เที่ยว เท่านั้น (และสำหรับ Package PL Adult Pass 60 เที่ยวนี้ยังสามารถใช้งานได้นานถึง 60 วัน) ปัจจุบันอัตราค่าโดยสารสูงสุดสายสีม่วงสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ที่ 42 บาท

ML Adult Pass

เหมาะกับผู้โดยสารที่เดินทางไป-มาข้ามสายระหว่างสายสีนำเงินและสายสีม่วงเป็นประจำ ในหนึ่งเดือนเดินทางตั้งแต่ 15 ครั้งขึ้นไป และเฉลี่ยค่าโดยสารมากกว่า 54 บาท/เที่ยว ขอแนะนำให้ซื้อ Package เที่ยวโดยสาร

แบบ ML Adult Pass แบบ 15 เที่ยวซึ่งเฉลี่ยแล้วค่าโดยสารต่อเที่ยวจะอยู่ที่ 54 บาท/เที่ยว กรณีที่เดินทางบ่อยกว่า 15 ครั้ง/เดือน ก็สามารถเลือกซื้อ Package เที่ยวโดยสารให้เหมาะกับที่เราเดินทางได้

โดย Package สูงสุดจำนวน 50 เที่ยว เฉลี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ 45 บาท/เที่ยว ปัจจุบันอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดหรับบุคคลทั่วไปอยู่ที่ 70 บาท

กรณีที่เราเติมเที่ยวโดยสารแบบ BL Adult Pass หรือ PL Adult Pass ซึ่งสามารถใช้เดินทางกับ MRT สายสีน้ำเงิน หรือสายสีม่วงได้เพียงอย่าง แล้วเราจำเป็นต้องเดินทางข้ามสายจะทำอย่างไร

ในกรณีนี้ระบบจะหักเที่ยวเดินทางสายนั้นๆก่อน ส่วนเส้นทางที่เดินทางข้ามสายก็จะตัดเงินในบัตรตามจำนวนสถานีที่เดินทาง ยกตัวอย่างเช่นผู้โดยสารมีเที่ยวโดยสารของสายสีม่วงประเภท 60 เที่ยว

ค่าโดยสารเฉลี่ย 20  บาท/เที่ยว เมื่อเดินทางจากสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีลาดพร้าว ระบบจะตัดเที่ยวโดยสารสายสีม่วง 1 เที่ยว (20 บาท) และตัดมูลค่าบัตรโดยสารจากสถานีบางซื่อ – สถานีลาดพร้าว จำนวน 26 บาท

(คิดเป็นค่าโดยสารรวม 20+26 = 46 บาท) แต่ในกรณีนี้หากผู้โดยสารไม่มีเที่ยวโดยสารในบัตร ผู้โดยสารจะเสียค่าโดยสาร 54 บาท

ดังนั้นก่อนที่ผู้โดยสารจะเลือกซื้อ Package เที่ยวโดยสาร อย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนแล้วเลือก Package ที่เหมาะกับการเดินทางประจำของเรามากที่สุดซึ่งก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าโดยสารได้. แต่หากเดินทางไม่บ่อย หรือเดินทางระยะสั้นๆ การชำระค่าโดยสารโดยหักเงินในบัตรอย่างเดียว (ไม่ต้องซื้อเที่ยวโดยสาร) หรือจะซื้อเหรียญโดยสารเดินทางแบบเที่ยวเดียวใช้เป็นบางครั้งก็จะประหยัดกว่า และอย่าลืมว่าเที่ยวโดยสารต้องใช้ภายใน 45 วันหลังจากที่เติม และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ใช้เดินทางครั้งแรก และเที่ยวโดยสารไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ . – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ผู้รอดชีวิตเล่าเหตุการณ์นาทีชีวิต ไฟไหม้ผับสัตหีบ

ผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ผับ MOUNTAIN B เล่าเหตุการณ์นาทีชีวิเห็นไฟลุกไหม้จึงพยายามตะโกนบอกกลุ่มเพื่อนแต่ไม่มีใครได้ยิน จึงตัดสินใจวิ่งหนีออกทางด้านประตูหน้า ปกติมาเที่ยวบ่อยครั้งแต่ไม่เคยสังเกตว่ามีประตูหนีไฟ

ญาติผู้เสียชีวิตเดินทางไปดูศพ ยายร่ำไห้หลานวัย 17 ดับ

ญาติของผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ผับดังกลางเมืองสัตหีบ เดินทางไปดูศพ ท่ามกลางความโศกเศร้า เบื้องต้นยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 13 รายแล้ว

ลุงเลือดเดือดพิพาทปาดหน้า ซัลโว 8 นัดดับคู่กรณี

ลุงวัย 61 ปี เมาขับรถหวาดเสียว มีปากเสียงกับคู่กรณี ก่อนฟิวส์ขาดขับรถปาดหน้าแล้วเดินลงไปกระหน่ำยิง 8 นัด ดับคู่กรณี ตำรวจตามรวบตัวได้คาบ้าน

ข่าวแนะนำ

ศาลให้ประกัน “เสี่ยบี” ติดกำไลอีเอ็ม ห้ามยุ่งพยาน

ศาลจังหวัดพัทยาให้ประกัน “เสี่ยบี” เจ้าของร้าน Mountain B ตีราคาประกัน 300,000 บาท ติดกำไลอีเอ็ม ห้ามยุ่งพยานหลักฐาน

“ชัชชาติ” สั่งปิดสถานบริการ 3 แห่ง แก้ทางหนีไฟ

กทม. 8 ส.ค. – ผู้ว่าฯ กทม. สั่งตรวจสอบสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ เบื้องต้นสั่งปิดปรับปรุงแล้ว 3 แห่ง ออกจดหมายให้ดำเนินการแก้ไขอีกกว่า 60 แห่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสถานบริการที่ต้องปรับปรุงเรื่องทางหนีไฟ จำนวน 83 แห่ง เบื้องต้นสั่งปิดปรับปรุงแล้ว 3 แห่ง และออกจดหมายให้ดำเนินการแก้ไขกว่า 60 แห่ง ซึ่งมีบางส่วนได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว แต่สำหรับทั้ง 83 แห่ง อาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่อันตรายมาก เนื่องจากเป็นเพียงร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและมีผู้คนใช้บริการไม่ได้หนาแน่น แต่เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ ได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบให้เข้มข้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุด

เร่งหาทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 

ก.พลังงาน 8.ส.ค.-ก.พลังงานยังไม่ได้ข้อสรุป มาตรการบรรเทาผลกระทบจากค่าไฟฟ้าที่จะปรับขึ้นงวดสุดท้ายของปีนี้ด้านปตท.สผ.เร่งการผลิตเอราวัณ​คาดได้500ล้านลูกบาศก์ฟุต​ต่อ​วันปลายปีนี้