fbpx
เทศบาลตำบลคำตากล้า เรียกประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอล

เทศบาลตำบลคำตากล้า เรียกประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอล

  เทศบาลตำบลคำตากล้า  เรียกประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จำนวน  1 คัน …

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 7 ต.คลองสวนพลู…

จังหวัดสิงห์บุรี เรียกสอบราคาจ้างโครงการห้องสมุดด้วยตู้คอนเทเนอร์มอบให้กับโรงเรี

จังหวัดสิงห์บุรี เรียกสอบราคาจ้างโครงการห้องสมุดด้วยตู้คอนเทเนอร์มอบให้กับโรงเรี

 จังหวัดสิงห์บุรี  เรียกสอบราคาจ้างโครงการห้องสมุดด้วยตู้คอนเทเนอร์มอบให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

จังหวัดตราด เรียกสอบราคาจ้างโครงการจัดทำห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร

จังหวัดตราด เรียกสอบราคาจ้างโครงการจัดทำห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร

  จังหวัดตราด เรียกสอบราคาจ้างโครงการจัดทำห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2…

เทศบาลตำบลลำทับ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลลำทับ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 เทศบาลตำบลลำทับ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาพรุ-ทรายขาว …

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จำนวน …

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน  1  คัน…

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เรียกประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เรียกประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เรียกประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเพนียด หมู่ที่  3 …

ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้
      …

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์

  เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองใหญ่ หมู่ที่  6  ต.คลองใหญ่…

โรงพยาบาลพังงา เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลพัง

โรงพยาบาลพังงา เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลพัง

   โรงพยาบาลพังงา เรียกสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน  3 รายการ ของโรงพยาบาลพังงา ประจำปี 2558  ดังนี้
  …

เทศบาลตำบลกระหาด เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เทศบาลตำบลกระหาด เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 เทศบาลตำบลกระหาด เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้
        1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก…

1 4,852 4,853 4,854 4,855 4,856 4,902