fbpx
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ประกวดราจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ประกวดราจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ประกวดราจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับชมชน สายทางบ้านแม่เลย หมู่ที่ 1 บ้านแม่เลย ต.สะเมิงเหนือ…

ศาลเพ่ง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน ชั้น 2 แผนกสารบรรณคดี งานส่งคำคู่

ศาลเพ่ง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน ชั้น 2 แผนกสารบรรณคดี งานส่งคำคู่

ศาลเพ่ง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน ชั้น 2 แผนกสารบรรณคดี งานส่งคำคู่ความ และงานอุทธรณ์-ฏีกา อาคารสารเพ่ง กำหนดยื่นซองวันที่ 26 ก.พ 58…

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4 /2558 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการวงจรเครื่อข่า

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4 /2558 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการวงจรเครื่อข่า

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4 /2558 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการวงจรเครื่อข่าย internet ประจำปี 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 19 ก.พ 58…

การประปานครหลวง เลขที่ สร.01-1(58) ประกวดราคาจ้างงานสำรวจหาจุดรุ่วในระบบจ่ายน้ำ

การประปานครหลวง เลขที่ สร.01-1(58) ประกวดราคาจ้างงานสำรวจหาจุดรุ่วในระบบจ่ายน้ำ

การประปานครหลวง เลขที่ สร.01-1(58) ประกวดราคาจ้างงานสำรวจหาจุดรุ่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย กำหนดยื่นซองวันที่ 18 ก.พ 58…

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโททรคมนาคมแห่งชาติ ปร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโททรคมนาคมแห่งชาติ ปร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโททรคมนาคมแห่งชาติ ประกวดราคา…

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ป

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ป

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งเว็ปไซต์สำรอง Backub site…

เทศบาลนครสงขลา ประกวดราคาจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างมาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการ ขยะ

เทศบาลนครสงขลา ประกวดราคาจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างมาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการ ขยะ

เทศบาลนครสงขลา ประกวดราคาจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างมาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการ ขยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า…

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโททรคมนาคมแห่งชาติ ปร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโททรคมนาคมแห่งชาติ ปร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโททรคมนาคมแห่งชาติ…

การประปานครหลวง สัญญาเลขที่ จล.43/2558 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง ถอนเปลี่ยน มาตร

การประปานครหลวง สัญญาเลขที่ จล.43/2558 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง ถอนเปลี่ยน มาตร

การประปานครหลวง สัญญาเลขที่ จล.43/2558 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง ถอนเปลี่ยน มาตรวัดน้ำครบวาระ และซ่อมผิวจราจร พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์…

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ…

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ประกวดราคาจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานทาง ด้วยวิธ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ประกวดราคาจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานทาง ด้วยวิธ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ประกวดราคาจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นซองวันที่ 10 ก.พ 58…

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคาจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน circulating wa

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคาจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน circulating wa

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคาจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน circulating water bath จำนวน 3 เครื่อง กำหนดยื่นซองวันที่ 4 ก.พ 58…

1 4,850 4,851 4,852 4,853 4,854 4,903