fbpx
กรมการท่องเที่ยว เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมการท่องเที่ยว เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 กรมการท่องเที่ยว เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 …

จังหวัดจันทบุรี เรียกสอบราคาซ้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

จังหวัดจันทบุรี เรียกสอบราคาซ้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

 จังหวัดจันทบุรี เรียกสอบราคาซ้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  2 รายการ ดังนี้
        1.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ต.หนองโสน จำนวน  15 สาย …

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรียกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรียกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรียกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้าสงโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ …

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแสงไผ่…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่…

เทศบาลเมืองกะทู้ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุง

เทศบาลเมืองกะทู้ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุง

  เทศบาลเมืองกะทู้ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารผลิตและบรรจุสุราเก่า  ขายแบบชุดละ 2,000 บาท…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80-100  คน (สถ.ศพด.3)…

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ CHILLER ขน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ CHILLER ขน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ CHILLER ขนาด 150 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ณ อาคารที่ทำการ กทท …

สำนักงานอธิการบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้งบ้านพักผู้พิพากษาหน้าศ

สำนักงานอธิการบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้งบ้านพักผู้พิพากษาหน้าศ

สำนักงานอธิการบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้งบ้านพักผู้พิพากษาหน้าศาล( ศาลจังหวัดราชบุรี) จำนวน 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษาจำนวน 3 หน่วย…

กรมทางหลวงชนบท การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญยาณจราจร

กรมทางหลวงชนบท การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญยาณจราจร

กรมทางหลวงชนบท การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญยาณจราจร เพื่อความปลอดภัย  จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นซองวันที่…

จังหวัดระยอง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 28 ม.ค 58

จังหวัดระยอง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 28 ม.ค 58

จังหวัดระยอง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 28 ม.ค 58 -20    ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

1 4,787 4,788 4,789 4,790 4,791 4,903