fbpx
เทศบาลตำบลแสนไห สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง กำหนดยื่นซองวันที่ 2-13 ก.พ 58 ขอ

เทศบาลตำบลแสนไห สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง กำหนดยื่นซองวันที่ 2-13 ก.พ 58 ขอ

เทศบาลตำบลแสนไห สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง กำหนดยื่นซองวันที่ 2-13   ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฆ้อน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวันที่ 23  …

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการไมโครคอนโทรนเลอร์ จำนวน 58

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการไมโครคอนโทรนเลอร์ จำนวน 58

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการไมโครคอนโทรนเลอร์ จำนวน 58 ชุด กำหนดยื่นซองวันที่ 2-13   ก.พ   58…

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง จำนวน 3 เครื่อง กำหนดย

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง จำนวน 3 เครื่อง กำหนดย

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง จำนวน 3 เครื่อง กำหนดยื่นซองวันที่ 2-13   ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง CNC จำนวน 3 เครื่อง กำหนดย

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง CNC จำนวน 3 เครื่อง กำหนดย

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง CNC จำนวน 3 เครื่อง กำหนดยื่นซองวันที่ 2-13   ก.พ   58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม nano drop จำน

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม nano drop จำน

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม nano drop จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นซองวันที่ 2-13   ก.พ   58…

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง 6/4 หมู่ที่ 1 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง 6/4 หมู่ที่ 1 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง 6/4 หมู่ที่ 1  ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา กำหนดยื่นซองวันที่ 30 ม.ค 58- 12  ก.พ   58…

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สอบราคางานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารเรียน แล

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สอบราคางานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารเรียน แล

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สอบราคางานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารเรียน และหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น ชั้น 2,3,4  และชั้น 6 จำนวน 1 งาน …

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เรียกสอบราคาจ้างปร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เรียกสอบราคาจ้างปร

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง-ห้องส้วม  จำนวน  1 รายการ…

จังหวัดจันทบุรี เรียกสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ซองบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับการฆ่าเชื้อ

จังหวัดจันทบุรี เรียกสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ซองบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับการฆ่าเชื้อ

  จังหวัดจันทบุรี  เรียกสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ซองบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า) จำนวน  5 รายการ…

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสา

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสา

  กรมการสื่อสารทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร…

1 4,784 4,785 4,786 4,787 4,788 4,899