fbpx
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ 67-2558 จ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์และสปอตวิทยุโครงก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ 67-2558 จ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์และสปอตวิทยุโครงก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ 67-2558 จ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์และสปอตวิทยุโครงการเรียนรู้ตามคำพ่อสอน โดยวิธีประกวดราคา กำหนดยื่นซองวันที่ 3  ก.พ…

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่8 เชื่อมบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11…

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาว

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาว

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดยื่นซองวันที่ 29 ม.ค 58  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

จังหวัดจันทบุรี สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ กำห

จังหวัดจันทบุรี สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ กำห

จังหวัดจันทบุรี สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ  กำหนดยื่นซองวันที่ 9-19  ม.ค 58  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลเมืองสัตหีบ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาขยายท่อระบาย

เทศบาลเมืองสัตหีบ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาขยายท่อระบาย

เทศบาลเมืองสัตหีบ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาขยายท่อระบายน้ำ บริเวณท่อและทางเท้าถนนรอบหนองตะเคียน ช่วงร้านสวนอาหารเม้ง 26…

เทศบาลตำบลไพศาลี ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวัน

เทศบาลตำบลไพศาลี ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวัน

เทศบาลตำบลไพศาลี  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวันที่ 20  ม.ค 58  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ สอบราคาซื้อชุดตรวจวัดสมบัติทางเสียงของวัสดุ จำนวน 1 ชุด กำ

มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ สอบราคาซื้อชุดตรวจวัดสมบัติทางเสียงของวัสดุ จำนวน 1 ชุด กำ

มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ สอบราคาซื้อชุดตรวจวัดสมบัติทางเสียงของวัสดุ จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นซองวันที่ 19 ม.ค 58  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลตำบลแม่สาย การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง จำนวน 5 โครงการ กำหน

เทศบาลตำบลแม่สาย การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง จำนวน 5 โครงการ กำหน

เทศบาลตำบลแม่สาย การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง จำนวน 5 โครงการ กำหนดยื่นซองวันที่ 29ธ.ค 57 -16  ม.ค 58  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านคลองมือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านคลองมือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ กำหนดยื่นซองวันที่ 26ธ.ค 57-16 ม.ค 58  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร กำหนดยื่นซองวันที่ 26ธ.ค 5

โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร กำหนดยื่นซองวันที่ 26ธ.ค 5

โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร กำหนดยื่นซองวันที่ 26ธ.ค 57 -15  ม.ค 58  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 68/2558 จ้างทำห้องศูนย์การเตรียมความพร้อมด้านสา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 68/2558 จ้างทำห้องศูนย์การเตรียมความพร้อมด้านสา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 68/2558 จ้างทำห้องศูนย์การเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม…

เทศบาลตำบลโคกม่วง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 โครงการ

เทศบาลตำบลโคกม่วง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 โครงการ

เทศบาลตำบลโคกม่วง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 โครงการ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา กำหนดยื่นซองวันที่ 26 ธ.ค 57 -15 …

1 4,784 4,785 4,786 4,787 4,788 4,792