fbpx
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 23 ม.ค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 23 ม.ค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 23 ม.ค 58 -6  ก.พ   58 หรือ  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยน

สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยน

สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 115 กิโลโวลต์ สถานีไฟฟ้าย่อย…

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เรียกสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนสั่งจ่ายน้ำประปา

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เรียกสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนสั่งจ่ายน้ำประปา

  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เรียกสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนสั่งจ่ายน้ำประปา   ขายแบบชุดละ 3,000 บาท ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  3 ก.พ.58…

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพของพลังกล้ามเนื้อและกา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพของพลังกล้ามเนื้อและกา

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพของพลังกล้ามเนื้อและการกระโดด จำนวน  1 เครื่อง ขายแบบชุดละ 500 บาท…

โรงเรียนบ้านเขื่องคำ เรียกสอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมรายการอาคารเรียน แบบ ส

โรงเรียนบ้านเขื่องคำ เรียกสอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมรายการอาคารเรียน แบบ ส

   โรงเรียนบ้านเขื่องคำ เรียกสอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมรายการอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรียกสอบราคาจัดซื้อสารส้มและคลอรีน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรียกสอบราคาจัดซื้อสารส้มและคลอรีน

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรียกสอบราคาจัดซื้อสารส้มและคลอรีน ขายแบบชุดละ 300  บาท ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  3 ก.พ.58 …

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง เรียกสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง เรียกสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า

 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง เรียกสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ริมคลองดำเนินสะดวกบริเวณหน้าวัดหลักสอง ขนาดกว้าง …

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เรียกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เรียกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิ

 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เรียกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม.793  ระยอง…

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300

  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300 A จำนวน  3 เครื่อง ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  2…

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึก

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558  …

องค์การคลังสินค้า เรียกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรม ขององค์

องค์การคลังสินค้า เรียกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรม ขององค์

  องค์การคลังสินค้า เรียกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรม ขององค์การคลังสินค้า  จำนวน  25 เครื่อง…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถโดยสาร (รถตู้) จำนวน  1  คัน…

1 4,782 4,783 4,784 4,785 4,786 4,856