fbpx
จังหวัดพังงา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมที่ตั้ง จำนวน 88 ชุด

จังหวัดพังงา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมที่ตั้ง จำนวน 88 ชุด

จังหวัดพังงา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมที่ตั้ง จำนวน 88 ชุด ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า กำหนดยื่นซองวันที่ 30  ม.ค 58…

เทศบานครสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กบ้านบางห

เทศบานครสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กบ้านบางห

เทศบานครสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กบ้านบางหลา กำหนดยื่นซองวันที่ 16-29 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล4 วัดโพธาราม กำหนดยื่นซองวันที่…

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรียกสอบราคาเช่า

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรียกสอบราคาเช่า

  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรียกสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ว 170 เครื่อง…

องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง เรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์บ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง เรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์บ้า

  องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง เรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์บ้านคลองนุ้ย-ถนน รพช.3035  หมู่ที่  5 บ้านคลองนุ้ย ต.พะตง…

เรือนจำพิเศษพัทยา เรียกสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่นอนผู้ต้องขังเป็นเต

เรือนจำพิเศษพัทยา เรียกสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่นอนผู้ต้องขังเป็นเต

  เรือนจำพิเศษพัทยา เรียกสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่นอนผู้ต้องขังเป็นเตียง 2 ชั้น ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  26 ม.ค.58 …

จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกสอบราคาจ้างโครงการจัดทำห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์

จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกสอบราคาจ้างโครงการจัดทำห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์

   จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกสอบราคาจ้างโครงการจัดทำห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์มอบให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 งาน

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 งาน

  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน  1 งาน ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  27 ม.ค.58 …

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิ

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิ

  องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านประดู่ยืน หมู่ที่  2…

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้
      …

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 2 งาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 2 งาน

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน  2  งาน ของกลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ …

เทศบาลนครเชียงใหม่ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลนครเชียงใหม่ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เทศบาลนครเชียงใหม่ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ คสล.ถนนทุ่งโอเต็ล ซอย 4  ขายแบบชุดละ…

1 4,746 4,747 4,748 4,749 4,750 4,802