fbpx
จังหวัดสมุทรปราการ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กำหนดยื่นซองวันที่ 14-27 ม.ค 58 ขอดูราย

จังหวัดสมุทรปราการ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กำหนดยื่นซองวันที่ 14-27 ม.ค 58 ขอดูราย

จังหวัดสมุทรปราการ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กำหนดยื่นซองวันที่ 14-27  ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.tหรือสอบถามทางหมายเลข…

จังหวัดสมุทรสงคราม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กำหนดยื่นซองวันที่ 16-30 ม.ค 58 ข

จังหวัดสมุทรสงคราม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กำหนดยื่นซองวันที่ 16-30 ม.ค 58 ข

จังหวัดสมุทรสงคราม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กำหนดยื่นซองวันที่ 16-30  ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.tหรือสอบถามทางหมายเลข…

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ่อหูด

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ่อหูด

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ่อหูด –คอแคว ช่วงที่ 1 และ 2 หมู่ที่ 3 และ 6  กำหนดยื่นซองวันที่ 5…

เทศบาลตำบลแม่สาย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง จำนวน 5 โครงการ กำหนดยื

เทศบาลตำบลแม่สาย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง จำนวน 5 โครงการ กำหนดยื

เทศบาลตำบลแม่สาย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง จำนวน 5 โครงการ กำหนดยื่นซองวันที่ 15-28  ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลตำบลวังตะกู ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงก

เทศบาลตำบลวังตะกู ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงก

เทศบาลตำบลวังตะกู ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ กำหนดยื่นซองวันที่ 3 ก.พ 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

จังหวัดยะลา สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลยะลา จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองว

จังหวัดยะลา สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลยะลา จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองว

จังหวัดยะลา สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลยะลา จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองวันที่ 30 ธ.ค 57 – 28 ม.ค 58  ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เลขที่ กปภ.พน.03/2558 สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เลขที่ กปภ.พน.03/2558 สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เลขที่ กปภ.พน.03/2558 สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ร่ำรวย เริญทรัพย์ แกรนด์ จำกัด บริเวณหมู่ที่…

จังหวัดพังงา สอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง 1 ชุด ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า กำห

จังหวัดพังงา สอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง 1 ชุด ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า กำห

จังหวัดพังงา สอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง 1 ชุด ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า กำหนดยื่นซองวันที่ 30  ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

จังหวัดพังงา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์ร่วมกั

จังหวัดพังงา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์ร่วมกั

จังหวัดพังงา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า กำหนดยื่นซองวันที่ 2…

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า กำหนดยื่นซองวันที่ 15-27

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า กำหนดยื่นซองวันที่ 15-27

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า กำหนดยื่นซองวันที่ 15-27  ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1 งาน ณ มห

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1 งาน ณ มห

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนเส้นวัดป่ากู่แก้ว จำนวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม …

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองวันที่ 13-30 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

1 4,745 4,746 4,747 4,748 4,749 4,802