fbpx
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรียกสอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยระบบน้ำพุดนตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรียกสอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยระบบน้ำพุดนตร

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรียกสอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยระบบน้ำพุดนตรีและทรัพย์สินโดยรอบสระน้ำ ณ บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะสะพานหิน…

โรงพยาบาลศรีธัญญา เรียกสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ

โรงพยาบาลศรีธัญญา เรียกสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ

  โรงพยาบาลศรีธัญญา เรียกสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน  20  รายการ ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  23 ม.ค.58 …

เทศบาลตำบลบางนมโค เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4

เทศบาลตำบลบางนมโค เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4

  เทศบาลตำบลบางนมโค เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  4 ชั้น  12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)…

องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่  2 บ้านขี้เหล็ก…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดด้านท้ายตัวรถ ชนิด 6 ล้อ…

เทศบาลตำบลหนองตำลึง เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลหนองตำลึง เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 เทศบาลตำบลหนองตำลึง เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวถังสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า …

เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

  เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยวิธี Pavement In-Place…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ  เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่  2…

โรงพยาบาลโนนสัง เรียกสอบราคาจ้างเหมาความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลโนนสัง

โรงพยาบาลโนนสัง เรียกสอบราคาจ้างเหมาความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลโนนสัง

  โรงพยาบาลโนนสัง  เรียกสอบราคาจ้างเหมาความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลโนนสัง  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  23 ม.ค.58 …

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างชั้นพื้นทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  4…

1 4,748 4,749 4,750 4,751 4,752 4,802