fbpx

พาณิชย์เชื่อตลาดเมียนมาโอกาสสินค้าไทยเจาะตลาดอีกมาก

รัฐมนตรีพาณิชย์แนะเอกชนตลาดเมียนมายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก รวมถึงตลาดเพื่อนบ้านภายในกลุ่มอาเซียน ย้ำนโยบายรัฐมาทุกทางจะสร้างมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น

โกลเบล็ก คาดธนาคารกลางสหรัฐยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย  

บล.โกลเบล็ก ประเมินว่า ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด จะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย ในการประชุมเดือนนี้ หลังตัวเลขเศรษฐกิจไม่สดใส

สีสันเศรษฐกิจ : ส่งเสริมเลี้ยงผึ้งช่วยผสมเกสรสวนผลไม้ จ.จันทบุรี

จ.จันทบุรีมีพื้นที่สวนผลไม้เกือบ 1.5 ล้านไร่ เบื้องหลังการทำสวนผลไม้ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยผึ้งและแมลงต่างๆ ช่วยผสมเกสร วันนี้จะพาไปดูการเลี้ยงผึ้งที่ จ.จันทบุรี

1 2,282 2,283 2,284 2,285 2,286 2,328