fbpx

ปตท.ไตรมาสแรก65กำไรหดร้อยละ 22

กรุงเทพฯ12พ.ค.-ปตท.ประกาศผลดำเนินการไตรมาสแรกปี 65 . ลดลงร้อยละ 22 ผลกระทบจากราคาน้ำมันดิยโลกพุ่ง เร่งจัดหาน้ำมันดิบเพื่อเพิ่มอัตราสำรอง พร้อมดูแลสังคมต่อเนื่อง 


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน  เป็นเหตุให้อุปทานพลังงานลดลง ส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงตลอดจนค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก ทำให้แต่ละประเทศต่างตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงด้าน พลังงาน โดยเฉพาะประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นหลัก ปตท. ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจให้บรรลุพันธกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของชาติ และได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้ในประเทศอย่างเต็มความสามารถ ประกอบด้วย การจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณสำรอง ประสานงานโรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. จัดเก็บน้ำมันคงคลังในระดับสูงสุด  ควบคู่ไปกับการร่วมดูแลสาธารณสุขและสังคม รวมถึงสนับสนุนด้านพลังงาน เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐและประเทศในระหว่างที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนอย่างต่อเนื่อง  

ด้านผลการดำเนินงาน ปตท. และบริษัทย่อยไตรมาส 1 ประจำปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 25,571 ล้านบาท ลดลง7,017 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.5 จากไตรมาส 1 ปี 2564 ที่จำนวน 32,588 ล้านบาท และลดลง 1,973 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2  จากไตรมาส 4 ปี 2564 ที่จำนวน 27,544 ล้านบาท


เนื่องจากในไตรมาสนี้มีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นมาก โดยหลักจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ ที่ราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนที่หลายประเทศมีการประกาศคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงมีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้จากการขาย และกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จะเพิ่มขึ้น ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ทั้งนี้ กำไรสุทธิเป็นผลการดำเนินงานรวมจากบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ  โดยสัดส่วนกำไรร้อยละ 30 มาจากการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของ ปตท. และร้อยละ 70 มาจากผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ในช่วงที่ผ่านมา  โครงการ  “ลมหายใจเดียวกัน  กลุ่ม ปตท.” ได้มีส่วนร่วมดูแลด้านสาธารณสุขและการสนับสนุนด้านพลังงาน รวมงบประมาณ 3,793 ล้านบาท โดย ปัจจุบัน ปตท. คงสถานะหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุก จนถึงหน่วยคัดกรองโควิด-19 และโรงพยาบาลสนามครบวงจรที่ EnTer ตั้งแต่เปิดให้บริการเดือนสิงหาคม 2564  มีผู้มารับบริการแล้วมากกว่า 125,500 ราย มีผู้ป่วยที่รับเข้าระบบรักษา รวมแล้วมากกว่า 12,000 ราย  ช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีก NGV ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล ที่  13.62 บาท/กิโลกรัม ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2565  เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลัง  ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ  ให้คนไทยฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน


ล่าสุด ปตท. ยังได้จัดตั้ง “โครงการลมหายใจเพื่อน้อง”  เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ภาคครัวเรือนที่ลดลง และมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงชั้นรอยต่อปีการศึกษา 2565 โดย ปตท. ตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ  กสศ. เพื่อช่วยเหลือเยาวชนกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ และขอเชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรม PTT Virtual Run  เพื่อสะสมระยะทาง ทุกการเดินหรือวิ่ง 10 กิโลเมตร จะมีมูลค่า 2,500 บาท ช่วยเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ 1 คน  เริ่มเปิดรับสมัคร ผ่านwww.ลมหายใจเพื่อน้อง.com  พร้อมเริ่มเดิน-วิ่งได้ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 

ทั้งนี้  ธุรกิจการกลั่นมีผลการดำเนินงานดีขึ้นจากค่าการกลั่นทางบัญชี (Accounting GRM) ที่เพิ่มขึ้นจาก 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1/2564 เป็น 8.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1/2565 จากกำไรสตอกน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้กำไรสตอกน้ำมันของกลุ่มปตท. เพิ่มขึ้นประมาณ 11,000 ล้านบาทตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่ผลการคำเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตัวลดลงจากส่วนต่างราคายลิตกัณฑ์และ วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ ปีโตรเคมีส่วนใหญ่ ทั้งสายอะโรเมติกส์และ โอเลฟินส์ที่ปรับตัวลดลง อย่างไร ก็ดีกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานมีผลการคำเนินงานลดลงโดยหลักจากธุร กิจ ไฟฟ้าที่ต้นทุนค่กีซธรรมชาติและถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้อัตรากำไรจากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง

อย่างไร ก็ตามมีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำสุทธิกาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นกำไรลดลง โดยในไตรมาส1/2565 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำสุทธิกาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นกำไรจำนวน 929 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้ส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้’ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ประมาณ 700 ล้านบาท ของปตท. และจากการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน Ichinoscki Solar Power 1 GK ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ขี่ จำกัด (มหาชน)(GP,SC) ขณะที่ใน 1/2564 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำสุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นกำไรจำนวน 4,874 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุดิธรรมของ โครงการ โอมานแปลง61 ประมาณ 7,000 ล้านบาทกับการตัดจำหน่ายสินทรัพข์บางส่วนในโครงการสำรวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิลประมาณ 2,900 ล้านบาท ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP).-สำนักข่าว​ไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

กราดยิงโรงเรียนประถมในสหรัฐ เสียชีวิต 15 คน

เกิดเหตุกราดยิงในสหรัฐอีกแล้ว คราวนี้สุดสลด เพราะเกิดขึ้นในโรงเรียนประถมที่รัฐเท็กซัส มีเด็กน้อยเสียชีวิต 14 คน และครูอีก 1 คน ส่วนมือปืนถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรม

กำจัดกิ้งกือนับล้านบุกบ้าน

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดกองทัพลูกกิ้งกือนับล้านตัว ตามบ้านเรือนหลายหลัง บุกเข้ามาช่วงฝนหยุดตก ไต่ตามผนังบ้านจนขนลุก เกรงเป็นอันตรายกับเด็กเล็ก

“อัจฉริยะ” เผยติดต่อเจ้าของคลิปบนเรือเป็นพยาน

“อัจฉริยะ” เผยอยู่ระหว่างเกลี้ยกล่อมเจ้าของคลิปทำร้ายร่างกายบนเรือ ให้เป็นพยานในคดี พร้อมระบุ หาก DSI ไม่รับเป็นคดีพิเศษ หลักฐานนี้จะถูกปิดตาย ทั้งนี้รู้ตัวคนเล่นเฟซบุ๊กเเตงโม ยันไม่เกี่ยวกับตัวเอง วอนเเม่ไปเเจ้งความ พร้อมขอตำรวจเรียก”เฮียเซี๊ยะ” เจ้าของอู่เรือตัวจริงให้ปากคำ ประเด็นกล้องเสีย

ข่าวแนะนำ

สธ. ให้ “ฝีดาษลิง” เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

สธ. ให้ “ฝีดาษลิง” เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ย้ำยังไม่พบในไทย ระยะฟักเชื้อ 5-21 วัน มีไข้และผื่นตุ่มหนองขึ้น ได้ตามตัว รวมถึงอวัยวะเพศและทวารหนัก

“อัจฉริยะ” เผยติดต่อเจ้าของคลิปบนเรือเป็นพยาน

“อัจฉริยะ” เผยอยู่ระหว่างเกลี้ยกล่อมเจ้าของคลิปทำร้ายร่างกายบนเรือ ให้เป็นพยานในคดี พร้อมระบุ หาก DSI ไม่รับเป็นคดีพิเศษ หลักฐานนี้จะถูกปิดตาย ทั้งนี้รู้ตัวคนเล่นเฟซบุ๊กเเตงโม ยันไม่เกี่ยวกับตัวเอง วอนเเม่ไปเเจ้งความ พร้อมขอตำรวจเรียก”เฮียเซี๊ยะ” เจ้าของอู่เรือตัวจริงให้ปากคำ ประเด็นกล้องเสีย

ทนายเดชา เผยแม่แตงโมส่งมือถือให้บังแจ็ค

ทนายเดชา เปิดแถลงด่วนเผย “แม่แตงโม” ส่งมือถือไปให้ “บังแจ็ค” ที่สหรัฐ หวังให้ช่วยกู้ภาพหลักฐานว่าถูกฆาตกรรมหรือไม่

ฝีดาษลิง ติดยากกว่าโควิด คาดอีก 2 สัปดาห์ มีชุดตรวจ

หน.ศูนย์จีโนมฯ ชี้ “ฝีดาษลิง” ติดยากกว่าโควิด การแพร่ในต่างประเทศยังไม่พบสาเหตุ พร้อมเร่งพัฒนาชุดตรวจ คาดแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์นี้