fbpx

บอร์ด ทอท.เคาะโยกย้าย 18 ตำแหน่งดัน”กิตติพงศ์” นั่ง ผอ.สุวรรณภูมิ

กรุงเทพฯ  22 ก.ย.-บอร์ด ทอท.เคาะแต่งตั้งโยกย้าย 18 ตำแหน่ง ไฟเขียวตั้ง “กิตติพงศ์” นั่ง ผอ.สุวรรณภูมิ  โยก“ธานี” นั่ง ผอ.ดอนเมือ  มีผล 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่มีนายสราวุธ เบญจกุล เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 กันยายน นี้ ได้มีมติแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน ดำรงตำแหน่ง จำนวน 18 ตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของ ทอท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งระเบียบบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554

ทั้งนี้ ได้แก่1.นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) อีกตำแหน่งหนึ่ง 2. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการ 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แทนนายสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ที่เกษียณอายุ 3. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง แทนร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ 


4. นายมนต์ชัย ตะโหนด รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง สายบำรุงรักษาไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 5.นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายบำรุงรักษา ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 6. ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ไปดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา 11 ทอท. 7. นางอรอุมา อดุลยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน

8. นางสาวพัชรวลัย ตันประวัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 2 9. นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 1 10. นายสมภพ ภาคสวรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน

11.นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 1 12. นายอัษฎางค์ ขำคมกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 13. นายณัฐวุฒิ รัตนสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคารท่าอากาศยานดอนเมือง ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายบำรุงรักษา 14. นายเดชฤทธิ์ ขุนน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง สายบำรุงรักษา


15. นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ ท่าอากาศยานไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่สายสนับสนุนธุรกิจ 16. น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 17. นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายสนับสนุนธุรกิจ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.

และ18. นางสาวปวีณา จริยฐติพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ไปดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

แม่เปิดใจหลังสูญเสียลูกชายระหว่างดูแข่งรถ

แม่ยังทำใจไม่ได้ สูญเสียลูกชายวัย 16 ปี ถูก จยย. เสียหลักพุ่งชนระหว่างดูแข่งรถการกุศล วอนผู้จัดงานรับผิดชอบ

นาทีชีวิต ไกด์ช่วยนักท่องเที่ยวถูกคลื่นซัดบนสะพานทุ่นลอยน้ำ

คลิปนาทีชีวิต ไกด์วิ่งไปช่วยนักท่องเที่ยวยืนรอเรือบนสะพานทุ่นน้ำที่อ่าวนาง จ.กระบี่ ถูกคลื่นใหญ่ซัดจนสะพานทุ่นลอยตามแรงคลื่น

ข่าวแนะนำ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เจอเอกสารปลอมรับค่าประกันโควิดเพียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทยเผย พบการทำเอกสารปลอมเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19 แล้วกว่า 500 ล้านบาท

อนุมัติจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุพิเศษ

ครม. อนุมัติจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุพิเศษ 8,382 ล้านบาท บรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 6 เดือน ย้อนหลังตั้งแต่ เม.ย.-ก.ย.65 จำนวน 10.95 ล้านคน เริ่มจ่ายงวดแรก 19 ก.ค.นี้ 

สธ.ร่อนหนังสือด่วนที่สุด เตรียมรับโควิดระลอกใหม่

ประสานเสียงเตือนรับมือโควิดระบาดระลอกใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่ง สธ.ส่งหนังสือถึงทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ ขณะที่อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงเป็นการแจ้งเตือนตามมาตรการปกติ ด้าน “อนุทิน” ชี้เปิดประเทศผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่ยังรับมือได้