fbpx

เกษตร​ฯ​ เสนอ​ UN พลิกโฉมสู่​ “ระบบอาหาร​และ​เกษตร​ที่​ยั่งยืน”

กรุงเทพ​ฯ​ 28​ ก.ค. – “รมว.เฉลิม​ชัย” ​แถลง​ต่อ UN​ ไทยนำโมเดล​เศรษฐกิจ​สีเขียว​มาใช้​แล้ว​ มุ่งบรรลุการพัฒนา​ที่​ยั่งยืน​ ด้านปลัด​เกษตร​ฯ​ เชิญ​ชวนทุกประเทศ​ปรับระบบผลิต​อาหาร​ให้​เป็นมิตร​กับ​สิ่งแวดล้อม​ มีคุณภาพ​และ​ปลอด​ภ​ัยใ​นราคาที่เข้าถึง​ได้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมน​ตรีว่าการก​ระทรวงเกษต​รและสหกรณ์​ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการ​ประชุม Pre-Summit ผู้นำด้านระบบอาหารโลกของสหประชาชาติ (The 2021 UN Food Systems Summit) กล่าวถ้อยแถลง​ต่อที่ประชุม​ถึง​แนวทางพลิกโฉมระบบอาหารของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ด้วยนโยบาย 3S คือ​ความปลอดภัย​ (Safety) ความมั่นคง​ (Security) และความยั่งยืน​ (Sustainability) ที่สำคัญ​ประเทศไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) มาใช้ในการพัฒนาและปรับตัว โดยมีการสนับสนุนการวิจัยและลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอด​จนนำ “เกษตรอัจฉริยะ” และใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาภาคเกษตรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น


ทั้งนี้​ ประเทศไทยพร้อมเป็น “ครัวของโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Kitchen of the World)” ช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้จัดเวที “ชวนคิดชวนคุย” (National Dialogues) รวมทั้งประชุมกับหน่วยงานสหประชาชาติ และ สำนักงาน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อรวบรวมแนวคิด ข้อเสนอแนะ และ แนวทางในการปรับเปลี่ยนพลิกโฉมระบบอาหารและภาคเกษตรของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนเช่น 1) การสร้างความเข้มแข็ง ในการพึ่งพาตนเองด้านอาหารตั้งแต่ระดับครัวเรือน ประเทศไทยน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” มาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบอาหารและภาคเกษตรในระดับหมู่บ้านและตำบลทั่วประเทศ 2) การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเน้นความสำคัญของบทบาทเกษตรกรรายย่อย สตรีและยุวเกษตรกร และ 3) การขับเคลื่อนนโยบายโลกไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ 4) การลดความเหลื่อมล้ำและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างยุติธรรม

รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​เกษตร​ฯ​ ย้ำว่า​ เราต้องมีระบบอาหารที่รักษาสมดุลในทุกมิติ ประชาชนทุกคนต้องกินอิ่ม มีสุขภาพดี และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดก​ระทรวงเกษต​รและสหกรณ์​ พร้อมด้วยอัครราชทูตฝ่ายเกษตรและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ FAO/IFAD/WFP ณ กรุงโรม เข้าร่วมการประชุม Ministerial Roundtable เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบอาหารของโลก และการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลายหลายทางชีวภาพ และการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (Rio Convention)

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาระบบการผลิตอาหารของเราได้สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความเสื่อมโทรมของดิน ทำลายทรัพยาการธรรมชาติ และทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นในประเทศไทยจึงมอง “ระบบอาหาร” แบบองค์รวม ในการปรับเปลี่ยนและพลิกโฉมไปสู่ “ระบบอาหารและเกษตรที่ยั่งยืน”

ทั้งนี้​ทุก​ฝ่ายต้องจับมือร่วมกันเพื่อเร่งดำเนินการให้ทุกคนมี “อาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ” ในราคาที่ไม่แพงและเข้าถึงได้ เชื่อมโยงทุกนโยบายและบูรณาการการทำงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน” ตลอด​จนต้องคิดใหม่ว่า​ ทำอย่างไรจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง​ หาวิธีการ​ให้การผลิตอาหารหรือทำเกษตรไม่ส่งผลกระทบและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง​รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ โดยกำหนดเป็น “วาระแห่งชาติด้านระบบอาหารและเกษตรที่ยั่งยืน


“ขอเรียกร้องให้ทุกประเทศและทุกคน ทำงานร่วมกันเฝสร้างระบบอาหารที่ดีขึ้น เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ต่อไป” ปลัด​กระทรวง​เกษตร​ฯ​กล่าว​. -​ สำนัก​ข่าว​ไท​ย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ผู้ต้องหา 6 คน คดีแตงโม รายงานตัวอัยการนนทบุรี

ผู้ต้องหา 6 คน คดีการเสียชีวิตของแตงโม ได้แก่ กระติก แซน จ็อบ โรเบิร์ต ปอ และภีม กุนซือให้คำแนะนำ 5 คนบนเรือ เข้ารายงานตัวอัยการจังหวัดนนทบุรีแล้ว ด้าน “กระติก” บอกคลิปฆ่า กรีดขา ถ้ามีให้เอาออกมาเลย

ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 4 ลำปาง

ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 4 ลำปาง หลังพบ “วัฒนา สิทธิวัง” ได้รับเลือกตั้งมาไม่สุจริต คาดกำหนดหย่อนบัตร 10 ก.ค. รับสมัคร 9-13 มิ.ย.

“ส.ส.เต้-อัจฉริยะ” ควงแม่แถลงรับผิดชอบ “คดีแตงโม”

“ส.ส.เต้” และ “อัจฉริยะ” พาแม่ของ “แตงโม” แถลงรับผิดชอบคดี ขณะที่แม่ร้องไห้ เชื่อมั่นทีมงานคุณภาพจะช่วยให้ความจริงคดีแตงโมกระจ่าง

หาแฟนไม่เจอ โมโหใช้น้ำมันราดเผาบ้านเพื่อนแฟน วอดทั้งหลัง

แบบนี้ก็ได้เหรอ เหตุเกิดที่เมืองพัทยา หญิงคนหนึ่งตามหาแฟนไม่เจอ ใช้น้ำมันราดเผาบ้านเพื่อนแฟนวอดทั้งหลัง

ข่าวแนะนำ

“ส.ส.เต้-อัจฉริยะ” ควงแม่แถลงรับผิดชอบ “คดีแตงโม”

“ส.ส.เต้” และ “อัจฉริยะ” พาแม่ของ “แตงโม” แถลงรับผิดชอบคดี ขณะที่แม่ร้องไห้ เชื่อมั่นทีมงานคุณภาพจะช่วยให้ความจริงคดีแตงโมกระจ่าง

ผู้ต้องหา 6 คน คดีแตงโม รายงานตัวอัยการนนทบุรี

ผู้ต้องหา 6 คน คดีการเสียชีวิตของแตงโม ได้แก่ กระติก แซน จ็อบ โรเบิร์ต ปอ และภีม กุนซือให้คำแนะนำ 5 คนบนเรือ เข้ารายงานตัวอัยการจังหวัดนนทบุรีแล้ว ด้าน “กระติก” บอกคลิปฆ่า กรีดขา ถ้ามีให้เอาออกมาเลย

“ชัชชาติ” ดูพื้นที่ติด MRT เอกชนมอบ กทม.ทำประโยชน์

“ชัชชาติ” นั่ง MRT สายสีม่วง ลงสถานีวงศ์สว่าง ดูพื้นที่เอกชนว่างเปล่ามอบให้ กทม.ทำประโยชน์สาธารณะ พร้อมควง “จักรพันธุ์-ภิมุข” ว่าที่ทีมงานรองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ด้วย