fbpx

เวียดนามรับจะทบทวนนำเข้าสุกรให้ไทยใหม่

นนทบุรี 7 มิ.ย.-รัฐมนตรีพาณิชย์ ระบุเวียดนามจะทบทวนมาตรการประกาศห้ามนำเข้าสุกรแก่ไทยใหม่ คาดได้รับข่าวดีเร็วๆ นี้ ปลื้มการค้า 2 ฝ่ายขยายตัวเกือบร้อยละ 20 แม้เจอพิษโควิด เตรียมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม พร้อมตั้งเป้าเพิ่มการค้าปีนี้ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนาย ฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยว่า ตนได้หยิบยกกรณีที่เวียดนามตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีชีวิตที่นำเข้าจากประเทศไทย ทำให้ทางเวียดนามเตรียมที่จะออกประกาศระงับการนำเข้าสุกรจากไทยตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนที่จะถึงนี้นั้น โดยได้ชี้แจงกับฝ่ายเวียดนามไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก และได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสุกรก่อนการส่งออกทุกขั้นตอนแล้ว และขอให้เวียดนามพิจารณายกเลิกมาตรการนี้ หากก่อนที่ประกาศจะมีผลบังคับใช้เวียดนามตรวจไม่พบโรคในสุกรที่ส่งออกจากไทยก็น่าจะประกาศยกเลิกดังกล่าวได้ ซึ่งทางเวียดนามรับปากจะกลับไปทบทวนเรื่องนี้ให้ไทยอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าจะมีข่าวดีได้เร็วๆนี้


ทั้งนี้ ส่งไทยส่งออกสุกรไปเวียดนามปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท จึงได้ขอให้ท่านทูตช่วยประสานทางการเวียดนาม ให้ผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้สุกรคุณภาพจากไทยส่งออกไปเวียดนามได้โดยสะดวก เพราะสุกรจากไทยเป็นที่ต้องการของเวียดนามอยู่แล้ว ซึ่งประเทศไทยเข้มงวดเรื่องสุขอนามัยและการส่งออกสุกรไปเวียดนามมาก โดยจะตรวจสุกรทุกล็อตที่ออกจากไทยไปยังชายแดนและส่งออกไปต่างแดนด้วย

อย่างไรก็ตามทูตเวียดนามนำมาหารือ 2 ประเด็น คือ 1 เนื่องจากประเทศไทยต้องเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าไทย-เวียดนามในปีนี้แต่ติดสถานการณ์โควิด จึงได้ข้อสรุปว่าควรเป็นเดือนสิงหาคมนี้ แต่จะเป็นวันไหนให้ระดับเจ้าหน้าที่ไปกำหนดกันอีกที และ 2 ท่านทูตสนับสนุนความเห็นของตนที่ให้ความเห็นในการประชุมเอเปค ในประเด็นที่ไทยสนับสนุนให้ประเทศต่างๆสามารถใช้สิทธิพิเศษในการผลิตวัคซีนโดยให้เหตุผลสุขอนามัยของประชาชนหรือที่เรียกว่า CL วัคซีน หรือมาตรการใช้ทริปส์ที่ให้ถือว่าวัคซีนปลอดการบังคับใช้สิทธิบัตรชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆสามารถผลิตวัคซีนได้ จะได้กระจายวัคซีนไปทั่วโลก ทั้งประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา


ทั้งนี้ ในส่วนของไทยนอกจากเรื่องสุกรแล้ว ยังขอให้เวียดนามประชาสัมพันธ์ งานจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างไทย-เวียดนามที่ไทยจัดขึ้น ในช่วงวันที่ 4-5 สิงหาคมเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน ขอทูตเวียดนามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด่านเพื่ออำนวยความสะดวกสินค้าไทยผ่านเวียดนามไปจีน เพราะบางด่านประสบปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะด่านเวียดนาม ฝั่งจีนโหย่วอี้กวน และภาคเอกชนผู้ผลิตยาไทยได้ให้ข้อมูลมาที่กระทรวงพาณิชย์กรณีที่เวียดนามกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาที่เวียดนามมีความซับซ้อน จึงขอให้ผ่อนคลายกฏระเบียบให้เป็นมาตรฐานอาเซียนหรือ WHO ด้วย เพราะประเด็นนี้จะช่วยการส่งออกยาไปเวียดนาม ส่วนเรื่องน้ำตาล เวียดนามขึ้นภาษีการทำตลาดน้ำตาลไทยในเวียดนามและขึ้นภาษีโดยใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนโดยโดยคิดภาษีเพิ่มจาก ร้อยละ 5 เพิ่มเป็นทั้งในโควต้าและนอกโควต้าเป็นร้อยละ 51 ขอให้ช่วยพิจารณาผ่อนคลายมาตรการให้เป็นตามกรอบ WTO เป็นหลัก

สำหรับเป้าหมายส่งออกเวียดนาม ได้ตั้งเป้าเพิ่มมูลค้าระหว่างกันจากปัจจุบัน 20,000 ล้านดอลาร์สหรัฐหรือ 500,000 กว่าล้านบาทเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 750,000 ล้านบาท ในปีนี้ และยังมอบหมายเจ้าหน้าที่อาวุโสทั้ง 2 ประเทศ หารือกันว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีและนำมาหารือร่วมกันในการประชุม JTC ร่วมกันในเดือนสิงหาคมต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่ทั้ง 2 ฝ่ายอาจร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการฉลองโอกาสครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 นี้ และยินดีกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่เติบโตถึงร้อยละ 2.91 ในปี 2563 รวมทั้งการขยายตัวของการค้าระหว่างไทยกับเวียดนามที่ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 19.93 มีมูลค่ารวมกว่า 6,623.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินบาท 199,523.29 ล้านบาท นับเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าทั้ง 2 ประเทศจะยังคงเจอปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม


ดังนั้นทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมการค้าระหว่างกันเพื่อให้การค้า 2 ฝ่ายยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านความร่วมมือที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการค้ามากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบออนไลน์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิต เพื่อช่วยพัฒนาห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มห่วงโซ่คุณค่าในสินค้าเกษตรที่ทั้งไทยและเวียดนามต่างก็เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก
นอกจากนี้ ไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการอำนวยความสะดวกและลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันเพื่อให้การค้าสองฝ่ายยังคงขยายตัวได้ต่อไปในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้เวียดนามช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนจากไทยไปจีน โดยเฉพาะในช่วงฤดูผลไม้ของไทย ซึ่งในทุกปีจะมีการขนส่งผลไม้ผ่านแดนเวียดนามไปยังจีนจำนวนมาก การลดข้อกำหนดในการขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาที่ส่งออกจากไทยไปยังเวียดนาม

ทั้งนี้ ในปี 2563 เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในโลก และอันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ การค้าไทย-เวียดนามมีมูลค่า 16,618.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินบาท 517,424.4 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปยังเวียดนาม 11,163.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินบาท 346,063.4 ล้านบาท และนำเข้าจากเวียดนาม 5,454.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินบาท 171,361.04 ล้านบาท สำหรับ 4 เดือนแรกของปี 2564 ตั้งแต่มกราคม-เมษายน 64 การค้าไทย-เวียดนามมีมูลค่า 6,623.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาท 199,523.29 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 19.93 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เป็นการส่งออกมูลค่า 4,314.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาท 129,294.27 ล้านบาท และเป็นการนำเข้ามูลค่า 2,309.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาท 70,229.02 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกหลักของไทยไปเวียดนาม คือ รถยนต์และส่วนประกอบ และสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากเวียดนาม คือ โทรศัพท์มือถือและอื่นๆเป็นต้น.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ปิดล้อมเจรจาชายคลั่งบุกยิง พนง.เซเว่น-ผู้ป่วยโควิด รพ.สนาม

เหตุชายคลั่งบุกยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ และขับรถไปยิงผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสนามเสียชีวิต ก่อนขับรถหนีลงใต้ ล่าสุดที่ระนองเจ้าหน้าที่พบตัวผู้ก่อเหตุ นำกำลังปิดล้อม และเจรจาให้มอบตัว

อดีต ปธน. เบนิกโน อาคีโน ของฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรม

นายเบนิกโก “นอยนอย” อาคีโน ที่ 3 อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรมแล้วในวันนี้ เพียง 5 ปี หลังจากเขาพ้นจากตำแหน่งผู้นำฟิลิปปินส์

ข่าวแนะนำ

คุมตัวถึง กทม.แล้ว ผู้ต้องหายิง 2 ศพ สีหน้าเคร่งเครียด

คุมตัวถึง กทม. แล้ว นายกวิน ผู้ต้องหายิง 2 ศพ นำตัวเข้าห้องประชุม สน.พหลโยธิน ทันที ผู้ต้องหามีสีหน้าเคร่งเครียด ตำรวจกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพรุ่งนี้ ผู้สูงอายุ พิการ

เลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์พรุ่งนี้วันแรก ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กลุ่ม VIP “ผู้สูงอายุ- พิการ- รายได้น้อย” ที่ชั้น 1 อาคารทีโอทีเดิม ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป

ปทุมธานี พบคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนธัญบุรี

กทม.ยังพบคลัสเตอร์ใหม่รายวันสะสม 99 คลัสเตอร์ใน 42 เขต “ปทุมธานี” พบคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนธัญบุรี พบผู้ติดเชื้อ 39 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 3-6 ปี ถึง 33 คน