fbpx

รัฐ-เอกชนผนึกกำลังแก้ไขปัญหาราคาเหล็ก

นนทบุรี 6 พ.ค.-รัฐ-เอกชนผนึกกำลังแก้ไขปัญหาราคาเหล็กแม้ต้นทุนสูงรายใหญ่ไม่ปรับราคาเพิ่มแต่อาจปรับอื่นๆแทน พร้อมขอความร่วมมืออย่าผู้ค้ารายย่อยอย่าฉวยโอกาสปรับราคาเพิ่มเจอลงโทษตามกฎหมายแน่


​นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกรณีการดูแลแก้ไขปัญหาลดผลกระทบจากราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้นว่า กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นตัวแทนฝั่งผู้ใช้ และมีสมาคมผู้ผลิตเหล็ก จำนวน 7 ราย ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และสมาคมโลหะไทย รวมทั้งผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ 3 ราย เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์เหล็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ราคาเหล็กในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคานำเข้าเหล็กในตลาดเอเชียเดือนเมษายน 2564 เทียบกับเมษายน 2563 พบว่า ราคานำเข้าเหล็กแท่งยาว (Billet) ที่เป็นวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 75 และราคาประเภทอื่นมีการปรับสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่เหล็กแหล่งใหญ่ของโลก คือ ประเทศบราซิล และออสเตรเลีย ไม่สามารถขุดสินแร่เหล็กได้ตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ประกอบกับประเทศจีนมีนโยบายลดกำลังการผลิตโดยปิดโรงงานผลิตเหล็กที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการยกเลิกมาตรการทางภาษีที่มีอยู่เดิมในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเหล็กบางรายการ เพื่อนำเหล็กที่ผลิตได้ไปใช้ขยายการก่อสร้างในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เริ่มมีการฟื้นตัว ส่งผลให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีความต้องการเพิ่มขึ้น


สำหรับสถานการณ์การผลิตและจำหน่ายเหล็กในประเทศ พบว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเหล็กมีการผลิตเพียงร้อยละ 30-40ของกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ จึงมั่นใจว่าในด้านปริมาณประเทศไทยจะมีปริมาณเหล็กใช้ได้อย่างเพียงพอ ในด้านราคา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการกลุ่มก่อสร้างขนาดใหญ่หรือที่เสนองานกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การกำหนดค่าตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน (ค่า K) ของงานโครงการภาครัฐที่อาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง สำหรับปัญหาของผู้ประกอบการก่อสร้างรายย่อยส่วนหนึ่งมาจากกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดและไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศระยะยาว เบื้องต้นได้มีมติร่วมกัน ดังนี้

​1.จัด Business Matching ระหว่าง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ เป็นตัวแทนผู้ใช้ กับ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนฝั่งผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็ก ซึ่งจะได้ประสานเชื่อมโยงการซื้อขายโดยตรง เพื่อลดการผ่านคนกลาง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนลดลง


2.พิจารณาทบทวนค่าตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน (ค่า K) ของงานโครงการภาครัฐ โดยจะได้จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ทั้งในด้านการสืบราคาจำหน่ายและการกำหนดค่า K ให้สะท้อนกับราคาในตลาดยิ่งขึ้น 3.ขอความร่วมมือผู้ผลิตเหล็กตรึงราคาจำหน่าย และต้องจำหน่ายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ต้นทุนการนำเข้าและราคาจำหน่ายปลีกอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดติดตามดูแลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กของร้านค้าปลีกให้มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและเข้มงวดไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา (กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

จับตาประชุม ครม. แต่งตั้งโยกย้ายข้ามห้วย

จับตาประชุม ครม. แต่งตั้ง “จตุพร บุรุษพัฒน์” ข้ามห้วย จากปลัดกระทรวงทรัพยฯ มามหาดไทย โยก “อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา” เป็นปลัดกระทรวงทรัพยฯ โยก “สุทธิพงษ์” ข้ามห้วยปลัดกระทรวงแรงงาน

นายกฯ สวมนาฬิกา 2 เรือน ร่วมประชุม ครม.

นายกฯ สวมนาฬิกาข้อมือ 2 เรือน ร่วมประชุม ครม. พบเป็นนาฬิกาใส่ประจำ และ Smart Watch วัดชีพจร อัตราการเต้นหัวใจ และวัดค่าออกซิเจนในเลือด

ครม.เห็นชอบหลักการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ครม.เห็นชอบหลักการช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในภาครัฐและเอกชน

ข่าวแนะนำ

นายกฯ วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายกรัฐมนตรี นำวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลื่อนประชุมสภาอีก 1 สัปดาห์ โควิดระบาดหนัก

“ชวน” เลื่อนประชุมสภาไปอีก 1 สัปดาห์ หลังโควิดระบาดหนัก แต่จำเป็นต้องพิจารณางบ65 วันที่ 18-20 ส.ค.นี้ ยันหากฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอกสมัยประชุมนี้ ก็ต้องบรรจุและอภิปรายสมัยนี้ เผยสายตรงหา “ดอน” วอนคุยวัคซีนสหรัฐพร้อมขอประชาชนร่วมมือลดจำนวนผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัด

นิวไฮ! ติดเชื้อพุ่ง 16,533 ราย เสียชีวิต 133 ราย

โควิดวันนี้ นิวไฮ ยอดติดเชื้อพุ่ง 16,533 ราย ยืนยันสะสม 514,498 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,051 ราย เสียชีวิตอีก 133 ราย