fbpx

ยูเนสโกมอบรางวัลเสรีภาพสื่อมวลชนให้สองนักข่าวรอยเตอร์เมียนมา

ยูเนสโกมอบรางวัลเสรีภาพสื่อมวลชนประจำปีให้แก่นักข่าวชาวเมียนมาสองคนของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ถูกคุมขังตั้งแต่ ธ.ค. 60 เพราะรายงานข่าวเรื่องการสังหารหมู่ในรัฐยะไข่

สารคดีโลก : ปากีสถาน แหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ

ถ้าเอ่ยถึงเอเชียใต้ ไม่เพียงแต่อินเดียเท่านั้น ที่ปรากฏหลักฐานอารยธรรมสมัยก่อนพุทธกาล ปากีสถาน เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ร่ำรวยมรดกด้านอารยธรรมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่เมืองโบราณตักศิลา แคว้นปัญจาบซึ่งได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก

1 2