fbpx

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งหน้าแยกนรินทร รถมาก

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันพุธ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งหน้าแยกนรินทร รถมาก ถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าปากทางลาดพร้าว รถมาก เคลื่อนตัวช้าๆ

ถนนพญาไท มุ่งหน้าแยกปทุมวัน รถคล่องตัว

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันศุกร์ ถนนพญาไท มุ่งหน้าแยกปทุมวัน รถคล่องตัว ถนนเพชรบุรี มุ่งหน้าแยกใต้ด่วนเพชรบุรี รถมาก เคลื่อนตัวช้า

ถนนวิภาวดีฯ มุ่งหน้าแยกลาดพร้าว รถมาก

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันพฤหัสบดี ถนนวิภาวดีฯ มุ่งหน้าแยกลาดพร้าว รถมาก ถนนเพลินจิต มุ่งหน้าแยกเพลินจิต รถเริ่มมาก เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ

ถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าแยกศรีอยุธยา รถมาก

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันพุธ ถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าแยกศรีอยุธยา รถมาก ถนนรัชดาฯ มุ่งหน้าต่างระดับรัชวิภา ไปแยกรัชโยธิน รถหนาแน่นติดขัด

ถนนกรุงธนบุรี มุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน รถมาก

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันอังคาร ถนนกรุงธนบุรี มุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน รถมาก ถนนรัชดาฯ มุ่งหน้าแยกรัชโยธิน รถหนาแน่น

ถ.วิภาวดีรังสิต จากแยกสุทธิสาร มุ่งหน้าแยกใต้ทางด่วนดินแดง รถมาก

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันจันทร์ การจราจรถนนวิภาวดีรังสิต จากแยกสุทธิสาร มุ่งหน้าไปแยกใต้ทางด่วนดินแดง รถมาก เคลื่อนตัวช้า

ถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าแยกศรีอยุธยา รถหนาแน่น

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันศุกร์ ถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าแยกศรีอยุธยา รถหนาแน่น ถนนวิภาวดีฯ มุ่งหน้าแยกใต้ทางด่วนดินแดง รถหนาแน่น เคลื่อนตัวช้า

ถนนวิภาวดีฯ มุ่งหน้าแยกใต้ด่วนดินแดง รถมาก

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันพฤหัสบดี ถนนวิภาวดีฯ มุ่งหน้าแยกใต้ด่วนดินแดง รถมาก ถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าแยกศรีอยุธยา รถมาก เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ

ถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าแยกลาดพร้าว ติดขัดมาก

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันพุธ ถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าแยกลาดพร้าว ติดขัดมาก ถนนวิภาวดีฯ มุ่งหน้าแยกบางเขน รถมาก เคลื่อนตัวช้า

ถนนสาทรใต้ มุ่งหน้าแยกสาทร-นราธิวาส รถหนาแน่น

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันจันทร์ ถนนสาทรใต้ มุ่งหน้าแยกสาทร-นราธิวาส รถหนาแน่น ถนนวิภาวดีฯ มุ่งหน้าแยกใต้ทางด่วนดินแดง รถมาก

ถนนพระราม 5 แยกราชวิถี-แยกวัดเบญจมบพิตร รถมาก

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันอังคาร ถนนพระราม 5 แยกราชวิถี-แยกวัดเบญจมบพิตร รถมาก ถนนดินแดง มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยฯ รถมาก เคลื่อนตัวช้า

ถนนสาทร มุ่งหน้าแยกสาทร-นราธิวาส รถหนาแน่น

fm91trafficpro และ TRS995radio รายงานการจราจรเช้าวันศุกร์ ถนนสาทร มุ่งหน้าแยกสาทร-นราธิวาส รถหนาแน่น ถนนสามเสน มุ่งหน้าแยกซังฮี้ รถมาก

1 2 3 4