fbpx

กพท. ผ่อนคลายสายการบินเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร บินเข้าไทย

ด่วน! กพท. ออกประกาศให้เครื่องบินเส้นทางระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer flight) สามารถบินเข้าประเทศไทยได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64